Aktīvi lauku iedzīvotāji - teritorijas attīstības virzītājspēks!

Projekts “Velomaršrutu izstrāde Ozolnieku novadā” īstenots ar mērķi, izstrādāt un nomarķēt 4 velomaršrutus Ozolnieku novada teritorijā, kā arī publicēt šos maršrutus tiešsaistes kartē, kas pieejama publiskai lietošanai, lai sekmētu novada atpazīstamību, tūrisma attīstību un veicinātu veselīga, brīvā laika pavadīšanas iespējas novada iedzīvotājiem un viesiem.

Projekta ietvaros tika izbūvēti četri velomaršruti: Nr. 419 „Gar Iecavas un Misas krastiem un cauri Dalbes mežiem”( 28 km), Nr. 420 „Ozolnieki” (7 km), Nr. 421 „Garozas un Teteles pusē” (34 km) un Nr.422 „Emburgas pusē” (19 km).

Projektu īstenoja Ozolnieku novada dome.

Projekta pieteikums sagatavots un guvis atbalstu vietējās rīcības grupas biedrības Lauku partnerība “Lielupe” sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas Jelgavas un Ozolnieku novadiem 2014.—2020. gadam izsludinātajā konkursā. Projekts īstenots Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.—2020. gadam pasākumā „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ar Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai finansējumu 5640.61 EUR un Ozolnieku novada domes 1128,12 EUR līdzfinansējumu. Kopējais projekta finansējums 6267.34 EUR. Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu administrē Lauku atbalsta dienests.

Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai (ELFLA) pieejams Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē šeit.

Vairāk informācijas par projektu “Velomaršrutu izstrāde Ozolnieku novadā” un projekta īstenotājiem:

http://www.ozolnieki.lv/images/userfiles/file/projekti/2017/Ozolnieki_4_velo_marsruti.pdf

http://ozolnieki.lv/aktualitates/22-aktualitates-sabiedriba/6058-izstradati-jauni-velomarsruti-ozolnieku-novada

http://ozolnieki.lv/component/content/article/2-uncategorised/5775-tiek-iestenoti

Vairāk informācijas par atbalsta saņemšanas nosacījumiem Lauku partnerības “Lielupe” mājas lapā.

"Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests"

Submit to FacebookSubmit to Twitter