Aktīvi lauku iedzīvotāji - teritorijas attīstības virzītājspēks!

Projekts “Apgaismojuma izbūve Ozolnieku slēpošanas trasē” īstenots ar mērķi, izveidot publiski pieejamas rekreācijas teritorijas apgaismojumu, tādējādi vairojot vietas potenciālu un pievilcību un paplašinot veselīga un aktīva brīvā laika pavadīšanas iespējas novada iedzīvotājiem un tā viesiem, kā arī veicinot novada atpazīstamību un netiešā veidā sekmējot vietējo komersantu darbību.

Projekta ietvaros tika izbūvēts apgaismojums slēpošanas trasei ~2,5km garumā.

Trase ir iecienīta pastaigu, skriešanas, nūjošanas un ziemas-slēpošanas vieta, projekta rezultātā gan novada iedzīvotāji, gan viesi ieguva iespēju to izmantot arī diennakts tumšajā laikā.

Projektu īstenoja Ozolnieku novada dome.

Projekta pieteikums sagatavots un guvis atbalstu vietējās rīcības grupas biedrības Lauku partnerība “Lielupe” sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas Jelgavas un Ozolnieku novadiem 2014.—2020. gadam izsludinātajā konkursā. Projekts īstenots Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.—2020. gadam pasākumā „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ar Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai finansējumu 27000,00 EUR un Ozolnieku novada domes 3000,00 EUR līdzfinansējumu. Kopējais projekta finansējums 30000,00 EUR. Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu administrē Lauku atbalsta dienests.

Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai (ELFLA) pieejams Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē šeit.

Vairāk informācijas par projektu “Apgaismojuma izbūve Ozolnieku slēpošanas trasē” un projekta īstenotājiem:

http://ozolnieki.lv/component/content/article/2-uncategorised/5775-tiek-iestenoti 

Vairāk informācijas par atbalsta saņemšanas nosacījumiem Lauku partnerības “Lielupe” mājas lapā.

"Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests"

Submit to FacebookSubmit to Twitter