Aktīvi lauku iedzīvotāji - teritorijas attīstības virzītājspēks!

Projekts “Aktīvās atpūtas takas izveide Garozas ciemā” īstenots ar mērķi, ierīkot veselības un aktivitāšu taku Ozolnieku novada Salgales pagasta Garozas ciemā, tādējādi uzlabojot ciema potenciālu un pievilcību, un nodrošinot veselīga brīvā laika pavadīšanas un rekreācijas iespējas iedzīvotājiem.

Projekta ietvaros Garozas ciemā meža teritorijā pie daudzdzīvokļu mājām izveidota pastaigu taka, gar takas malām uzstādīti soliņi, atkritumu urnas, teritorijā izvietoti dažādi aktīvās atpūtas elementi, kā arī disku golfa grozi, izveidota atpūtas vieta, tādējādi paplašinot atpūtas un veselīga brīvā laika pavadīšanas iespējas ciema iedzīvotājiem.

Projektu īstenoja Ozolnieku novada dome.

Projekta pieteikums sagatavots un guvis atbalstu vietējās rīcības grupas biedrības Lauku partnerība “Lielupe” sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas Jelgavas un Ozolnieku novadiem 2014.—2020. gadam izsludinātajā konkursā. Projekts īstenots Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.—2020. gadam pasākumā „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ar Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai finansējumu 13500,00 EUR un Ozolnieku novada domes 1500,00 EUR līdzfinansējumu. Kopējais projekta finansējums 15000,00 EUR. Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu administrē Lauku atbalsta dienests.

Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai (ELFLA) pieejams Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē šeit.

Vairāk informācijas par projektu “Aktīvās atpūtas takas izveide Garozas ciemā” un projekta īstenotājiem:

http://ozolnieki.lv/component/content/article/2-uncategorised/5775-tiek-iestenoti 

Vairāk informācijas par atbalsta saņemšanas nosacījumiem Lauku partnerības “Lielupe” mājas lapā.

"Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests"

Submit to FacebookSubmit to Twitter