Aktīvi lauku iedzīvotāji - teritorijas attīstības virzītājspēks!

Projekts “Veselības takas izveide Emburgas ciemā” īstenots ar mērķi, ierīkot veselības taku Ozolnieku novada Salgales pagasta Emburgas ciemā, tādējādi uzlabojot vietas potenciālu un pievilcību un nodrošinot veselīgu brīvā laika pavadīšanas iespēju pieejamību iedzīvotājiem.

Projekta īstenošanas rezultātā Emburgas ciemā, netālu no Salgales pamatskolas un ciema centra, apmēram 3 hapriežu jaunaudzes teritorijā, ierīkota grants/šķembu maisījuma ~350 m gara veselības/pastaigu taka –takas sākumā izvietots informācijas stends, gar takas malām izvietoti soliņi un atkritumu urnas, teritorijā izveidots rotaļu un aktivitāšu laukums, uzstādīts vingrošanas rīku komplekss. Līdz ar to ir labiekārtota teritorija, kas pieejama ikvienam Emburgas ciema iedzīvotājam – sportam, aktīvai atpūtai vai vienkārši pastaigām svaigā gaisā.

Projektu īstenoja Ozolnieku novada dome.

Projekta pieteikums sagatavots un guvis atbalstu vietējās rīcības grupas biedrības Lauku partnerība “Lielupe” sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas Jelgavas un Ozolnieku novadiem 2014.—2020. gadam izsludinātajā konkursā. Projekts īstenots Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.—2020. gadam pasākumā „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ar Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai finansējumu 18000,00 EUR un Ozolnieku novada domes 2000,00 EUR līdzfinansējumu. Kopējais projekta finansējums 20000,00 EUR. Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu administrē Lauku atbalsta dienests.

Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai (ELFLA) pieejams Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē šeit.

Vairāk informācijas par projektu “Veselības takas izveide Emburgas ciemā” un projekta īstenotājiem:

http://ozolnieki.lv/component/content/article/2-uncategorised/5775-tiek-iestenoti 

Vairāk informācijas par atbalsta saņemšanas nosacījumiem Lauku partnerības “Lielupe” mājas lapā.

"Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests"

Submit to FacebookSubmit to Twitter