Aktīvi lauku iedzīvotāji - teritorijas attīstības virzītājspēks!

Projekts “Atpūtas zonas labiekārtošana Branku ciemā” īstenots ar mērķi, labiekārtot atpūtas zonu Ozolnieku novada Cenu pagasta Branku ciemā, tādējādi uzlabojot ciema potenciālu un pievilcību, un nodrošinot veselīgu brīvā laika pavadīšanas iespēju pieejamību iedzīvotājiem.

Projekta ietvaros tika izveidota un labiekārtota atpūtas zona Cenu pagasta Branku ciema bijušā ābeļdārza teritorijā pie PII „Bitīte” – tika ierīkots apgaismojums, izveidoti celiņi un rotaļu zona ar smilšu kasti mazajiem un uzstādīts ielu vingrošanas rīku komplekss.

Projektu īstenoja Ozolnieku novada dome.

Projekta pieteikums sagatavots un guvis atbalstu vietējās rīcības grupas biedrības Lauku partnerība “Lielupe” sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas Jelgavas un Ozolnieku novadiem 2014.—2020. gadam izsludinātajā konkursā. Projekts īstenots Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.—2020. gadam pasākumā „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ar Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai finansējumu 18000,00 EUR un Ozolnieku novada domes 2000,00 EUR līdzfinansējumu. Kopējais projekta finansējums 20000,00 EUR. Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu administrē Lauku atbalsta dienests.

Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai (ELFLA) pieejams Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē šeit.

Vairāk informācijas par projektu “Atpūtas zonas labiekārtošana Branku ciemā” un projekta īstenotājiem:

http://ozolnieki.lv/component/content/article/2-uncategorised/5775-tiek-iestenoti 

Vairāk informācijas par atbalsta saņemšanas nosacījumiem Lauku partnerības “Lielupe” mājas lapā.

"Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests"

Submit to FacebookSubmit to Twitter