Aktīvi lauku iedzīvotāji - teritorijas attīstības virzītājspēks!

Projekts „Gājēju ietvju labiekārtošana Nākotnes ciemā” īstenots ar mērķi izbūvēt gājēju ietvi Nākotnes ciemā, Glūdas pagastā, apmēram 700 metru garumā un 1,2 metru platumā, nodrošinot pakalpojumu pieejamību ciemā, veicinot vietas potenciāla un pievilcības attīstību, un sabiedrībai nozīmīga objekta atjaunošanu.

Projekta ietvaros ietilpa gan  teritorijas topogrāfiskā uzmērīšana, gan esošās seguma pamatnes demontāža, jaunu  betona apmaļu montāža, gan jauna bruģa pamatnes sagatavošana un ieklāšana, izveidojot gājēju celiņu. Noslēdzoties projekta darbiem sasniegtie rezultāti ir izbūvēta gājēju ietve Nākotnes ciemā, Glūdas pagastā 774,46 metru garumā (924.05 m2). Radīta droša, sakārtota vide gan kājāmgājējiem, gan arī riteņbraucējiem, skrituļotājiem, nūjotājiem un bērniem.Palielinātas bērnu un pieaugušo pārvietošanās iespējas, tādējādi sekmējot aktīvāku dzīvesveidu, kā arī bērnu vispusīgas attīstības iespējas. Ir uzlabots ciema kopējais tehniskais un vizuālais stāvoklis.

Projektu īstenoja Jelgavas novada pašvaldība.

Projekta pieteikums sagatavots un guvis atbalstu vietējās rīcības grupas biedrības Lauku partnerība “Lielupe” sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas Jelgavas un Ozolnieku novadiem 2014.—2020. gadam izsludinātajā konkursā. Projekts īstenots Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.—2020. gadam pasākumā „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ar Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai finansējumu 27000.00 EUR un Jelgavas novada pašvaldība 3000.00 EUR līdzfinansējumu. Kopējais projekta finansējums 30000.00 EUR. Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu administrē Lauku atbalsta dienests.

Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai (ELFLA) pieejams Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē šeit.

Vairāk informācijas par projektu „Gājēju ietvju labiekārtošana Nākotnes ciemā” un projekta īstenotājiem http://www.jelgavasnovads.lv/lv/novada-zinas/13664/nakotnes-ciema-izveidota-jauna-gajeju-ietve/

Vairāk informācijas par atbalsta saņemšanas nosacījumiem Lauku partnerības “Lielupe” mājas lapā.

"Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests"

Submit to FacebookSubmit to Twitter