Aktīvi lauku iedzīvotāji - teritorijas attīstības virzītājspēks!

Projekta „Lielplatones muižas ansambļa ēkas “Vešūzis” restaurācija” īstenošanas mērķis - atjaunot Lielplatones muižas ansambļa ēku "Vešūzis", uzlabojot un nodrošinot tās pieejamību, tā veicinot Lielplatones muižas aktīvāku iesaisti tūrisma attīstībā.

Projektā tika restaurēta Lielplatones muižas ansambļa ēka “Vešūzis”, tūrisma attīstības nodrošināšanai Jelgavas novadā.

Projektu īstenoja Jelgavas novada pašvaldība.

Projekta pieteikums sagatavots un guvis atbalstu vietējās rīcības grupas biedrības Lauku partnerība “Lielupe” sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas Jelgavas un Ozolnieku novadiem 2014.—2020. gadam izsludinātajā konkursā. Projekts īstenots Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.—2020. gadam pasākumā „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ar Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai finansējumu 45 000 EUR un Jelgavas novada pašvaldības līdzfinansējumu 64763,77 EUR. Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu administrē Lauku atbalsta dienests.

Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai (ELFLA) pieejams Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē šeit.

Vairāk informācijas par projektu „ Lielplatones muižas ansambļa ēkas “Vešūzis” restaurācija” un projekta īstenotājiem šeit

Vairāk informācijas par atbalsta saņemšanas nosacījumiem biedrības Lauku partnerība “Lielupe” mājas lapā.

"Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests"

Biedrība "Lauku partnerība Lielupe"
Lielā iela 5/7, 6. stāvs,
Jelgava, Latvija, LV-3001

Darba laiks: P.,T. 9:00-12:00; O., C. 15:00-17:00.
lielupe[at]partneribalielupe.lv
26399946
facebook.com/partneribalielupe

Kontakti