Aktīvi lauku iedzīvotāji - teritorijas attīstības virzītājspēks!

Projekta „Kalnciema- Klīves baznīcas jumta atjaunošana” īstenošanas mērķis - restaurēt vietējas nozīmes kultūrvēsturiska pieminekļa jumtu, lai atsāktu un sekmētu tā ilgspējīgu izmantošanu, paaugstinot vietas pievilcību un tūrisma aktivitāti, kā arī iesaistītu sabiedrību un celtu tās labklājību kopumā. Projektā tika veikta baznīcas jumta un tā seguma nomaiņa, lai varētu atsākt baznīcas darbību.

Projektu īsteno REL KALNCIEMA-KLĪVES EVAŅĢĒLISKI LUTERISKĀ DRAUDZE.

Projekta pieteikums sagatavots un guvis atbalstu vietējās rīcības grupas biedrības Lauku partnerība “Lielupe” sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas Jelgavas un Ozolnieku novadiem 2014.—2020. gadam izsludinātajā konkursā. Projekts īstenots Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.—2020. gadam pasākumā „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ar Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai finansējumu 45000 EUR un pašvaldības līdzfinansējumu 5000 EUR. Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu administrē Lauku atbalsta dienests.

Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai (ELFLA) pieejams Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē šeit.

Vairāk informācijas par atbalsta saņemšanas nosacījumiem biedrības Lauku partnerība “Lielupe” mājas lapā.

"Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests"

Biedrība "Lauku partnerība Lielupe"
Lielā iela 5/7, 6. stāvs,
Jelgava, Latvija, LV-3001

Darba laiks: P.,T. 9:00-12:00; O., C. 15:00-17:00.
lielupe[at]partneribalielupe.lv
26399946
facebook.com/partneribalielupe

Kontakti