Aktīvi lauku iedzīvotāji - teritorijas attīstības virzītājspēks!

Projekts „Sportojam kopā-veseli un laimīgi”

Projekts Sportojam kopā-veseli un laimīgi īstenots ar mērķi, veicināt Ozolnieku un Jelgavas novada iedzīvotāju iesaistīšanos sporta aktivitāšu dažādošanā, sekmējot kopīgu atbildību, par dzīves kvalitātes uzlabošanu abos novados, kā arī sagatavot virves vilkšanas komandas starptautiska mēroga sacensībām iekštelpās un ar zāli klātos laukumos. Projekta ietvaros tika iegādāts: iekštelpu virves vilkšanas paklājs, stienis ar svaru diskiem, sizāļa virve, virves vilkšanas ārtelpu apavi; džutas virve; virves vilkšanas iekštelpu apavi, filca segums zem virves vilkšanas paklāja, saplākšņa segums zem virves vilkšanas paklāja.

Lasīt tālāk ...

Projekts "Brīvdabas āra trenažieru uzstādīšana Jelgavas novada Kalnciema, Lielplatones, Sesavas un Jaunsvirlaukas pagastos”

Projekts "Brīvdabas āra trenažieru uzstādīšana Jelgavas novada Kalnciema, Lielplatones, Sesavas un Jaunsvirlaukas pagastosīstenots ar mērķi uzstādīt brīvdabas āra trenažierus 4 dažādās apdzīvotās vietās pagastos, nodrošinot iedzīvotājiem veselīgu brīvā laika pavadīšanas iespēju pieejamību un piemērotus apstākļus aktīvai atpūtai svaigā gaisā, kas savukārt veicinātu ciemata potenciālu un pievilcību, iedzīvotāju fizisko un garīgo attīstību, kā arī rosinātu izpratni par sportisko aktivitāšu lietderību. Projektā tika iegādāti 17 brīvdabas āra trenažieri dažādās novada apdzīvotās vietās.

Lasīt tālāk ...

Projekts "Aktīvās atpūtas zonas labiekārtošana un brīvdabas āra trenažieru uzstādīšana Jelgavas novada Līvbērzes pagastā”

Projekts "Aktīvās atpūtas zonas labiekārtošana un brīvdabas āra trenažieru uzstādīšana Jelgavas novada Līvbērzes pagastā” īstenots ar mērķi, labiekārtot aktīvās atpūtas zonu uzstādot 13 brīvdabas āra trenažierus Līvbērzes pagastā 3 dažādās vietās - Līvbērzes ciemā laukumā pie skolas, Līvbērzes ciemā pie doktorāta un Vārpas ciemā pie Aktivitāšu centra "Līvbērze", nodrošinot iedzīvotājiem veselīgu brīvā laika pavadīšanas iespēju pieejamību un piemērotus apstākļus aktīvai atpūtai svaigā gaisā. Projektā tika iegādāti 13 brīvdabas āra trenažieri un tie ir piemēroti dažāda vecuma un fiziskās sagatavotības cilvēkiem, lai uzturētu sevi labā formā un būtu fiziski aktīvi, uzlabotu līdzsvaru, koordināciju, kustību apjomu un muskuļu spēku. Par šī projekta nepieciešamību ir izteikušies pagasta iedzīvotāji Sabiedrības virzītas vietējās attīstības (SVVA) stratēģijas izstrādes laikā organizētajā fokusgrupas diskusijā pagastā.

Lasīt tālāk ...

Projekts “Gājēju - veloceliņa izbūve Staļģenē”

Projekts “Gājēju - veloceliņa izbūve Staļģenē” īstenots ar mērķi, lai Staļģenes ciemā, Jaunsvirlaukas pagastā nodrošināt ilgtspējīgas izmantošanas un attīstības iniciatīvas, veicināta vietas pievilcība, kas var kļūt par priekšnosacījumu jaunu tūrisma, kultūras un veselības pakalpojumu un produktu piedāvājumam ciemā. Projekta ietvaros tika izbūvēti 330 m garumā gājēju veloceliņš.

Ietve-veloceliņš Staļģenes ciemā tika veidots kā interaktīvs objekts. Uz bruģa vienā vietā ir izveidotas klasītes, ir iezīmēts ar bruģi no 1- 7 metri un celiņa malā iebūvētas divas plāksnes ar izzinošiem paskaidrojumiem (cik ilgā laikā kāds dzīvnieks vai kukainis pieveic šo attālumu, cik tālu, un cik lieliem soļiem šo attālumu pieveic kāds cits dzīvnieks). Uz otra plāksnes ir informācija par to cik nepieciešams ir būt fiziski aktīvam un regulāri rūpēties par veselīgu dzīvesveidu.

Lasīt tālāk ...

Projekts „Gājēju – velo celiņa izbūve Sesavas pagastā”

Projekts „Gājēju – velo celiņa izbūve Sesavas pagastā” īstenots ar mērķi, lai sakārtotu teritoriju un padarītu iespējamu pakalpojumu sniegšanas vietu sasniedzamību, kā arī palielinātu iedzīvotāju drošību.

Projekta ietvaros tika izbūvēts apgaismots gājēju- velo celiņš Sesavas pagastā 636 m garumā un uzstādīts apgaismojums. Tā rezultātā palielināja pakalpojuma vietu sasniedzamību un lauku iedzīvotāju drošumspēju, jo bieži vien radās avārijas situācijas, kad pa ceļa malu pārvietojās skolēni, iedzīvotāji, brauca lauksaimniecības tehnika un auto transports, kā arī tika attīstīta vietas pievilcība.

Lasīt tālāk ...

Saglabāt, lai nepazaudētu - Lielvircavas muižas telpu vienkāršotā atjaunošana

Projekts „Saglabāt, lai nepazaudētu - Lielvircavas muižas telpu vienkāršotā atjaunošana” īstenots ar mērķi attīstīt muižu, radot priekšnosacījumus efektīvai kultūras mantojuma izmantošanai, veicinot materiālā un nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšanu, radot apstākļus ilgtspējīgai sociāli ekonomiskajai attīstībai Jelgavas novadā. Projektā tika veikta telpu vienkāršota atjaunošana. Izstāžu telpās tika atjaunota daļa muižas grīdas parketa, kas datēts ar 1886.g. Muiža tiek izmantota nekomerciāliem mērķiem, rīkojot tajā publiski pieejamus, bezmaksas, izglītojošus un kultūras pasākumus. Lai turpinātu aizsākto un īstenotu jaunas idejas nepieciešams bija atjaunot arī pārējās muižas telpas.

Lasīt tālāk ...

Elejas parka labiekārtošana veicot dīķa atjaunošanas darbus

Projekts „Elejas parka labiekārtošana veicot dīķa atjaunošanas darbus” īstenots ar mērķi veicināt Elejas muižas parka ilgtspēju, palielināt to pievilcību apmeklētājiem veicot dīķa atjaunošanas darbus. Projektā tika veikti dīķa atjaunošanas darbi - dīķa susināšana, gultnes attīrīšana, krasta attīrīšana no krūmiem un krasta daļas labiekārtošana. Līdz ar projekta īstenošanu ir sakārtota lieliska un sakopta pasākumu organizēšanas un atpūtas vieta, kurā ir iespējas veikt dažādas aktivitātes, veselīgi pavadīt brīvo laiku sportojot, staigājot, baudot un elpojot svaigu gaisu, braucot ar riteni vai vienkārši lasot dīķmalā grāmatu un sauļojoties.

Lasīt tālāk ...

Brīvdabas peldbaseina izveide Ozolnieku ezerā

Biedrība “Ozolnieku roņi” realizēja projektu „Brīvdabas peldbaseina izveide Ozolnieku ezerā”, pieejams peldēšanai visu gadu.

Projektā tika uzstādītas laipas, sastatņu un pontonu komplekts. Biedrība "Ozolnieku roņi", kas ir ziemas peldēšanas kustības aizsācējs Latvijā, ar projekta realizāciju vēlējās piesaistīt gan vietējos iedzīvotājus, gan arī viesus no citiem reģioniem un pat citām valstīm peldēt Ozolnieku ezerā arī rudens, ziemas un pavasara sezonā.

Lasīt tālāk ...

Pakalpojumu pieejamības uzlabošana Vilces pagastā

Projekts Nr. 16-06-AL03-A019.2201-000004

Noslēdzies Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (EFLA) projekts “Pakalpojumu pieejamības uzlabošana Vilces pagastā”. Šī projekta nepieciešamība tika izvirzīta no Vilces pagasta iedzīvotājiem SVVA stratēģijas izstrādes laikā organizētajā fokusgrupas diskusijā un, lai nodrošinātu informāciju gan par Jelgavas novada, gan Vilces pagastā esošajiem un plānotajiem pasākumiem tika uzstādīti informatīvie stendi septiņās Vilces pagasta vietās.

Lasīt tālāk ...