Aktīvi lauku iedzīvotāji - teritorijas attīstības virzītājspēks!

Moderna aprīkojuma iegāde sporta aktivitāšu dažādošanai Ozolnieku novadā

Projektu īstenoja Biedrība “Ozolnieku volejbola klubs”.

Projekts  „Moderna aprīkojuma iegāde sporta aktivitāšu dažādošanai Ozolnieku novadā” īstenots ar mērķi veicināt Ozolnieku novada iedzīvotāju iesaistīšanos sporta aktivitātēs, sakārtojot sporta infrastruktūru un iegādāties modernu aprīkojumu volejbola tehnikas pamatelementu pilnveidošanai un jaunu prasmju apgūšanai.

Lasīt tālāk ...

Noslēdzies projekts “Alternatīvās aprūpes pakalpojumu centra “Kamenītes” telpu vienkāršotā atjaunošana sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai Jelgavas novadā”

Noslēdzies projekts “Alternatīvās aprūpes pakalpojumu centra “Kamenītes” telpu vienkāršotā atjaunošana sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai Jelgavas novadā” .

Tika atjaunotas divas telpas, kuras Vircavas pagasta “ Kamenītes” varēs izmantot papildus esošajām centra telpām.  Atjaunotajās telpās tiks sniegtas kulinārijas nodarbības, kā arī uzsāktas jaunas aktivitātes - šūšanas prasmju nodarbības jaunajām māmiņām, keramikas un foto mākslas nodarbības, mūžizglītības pasākumi. Transformējot galdus, varēs notikt arī robotikas un cita veida aktivitātes.

Lasīt tālāk ...

Aprīkojuma iegāde sabiedrisko aktivitāšu nodrošināšanai Jelgavas novadā

Lai nodrošinātu Jelgavas novada 13 pagastu vajadzību pēc teltīm pasākumiem un labvēlīgus priekšnosacījumus jaunu integrētu tūrisma, kultūras, veselības un citu saistītu pakalpojumu un produktu piedāvājumu attīstību (sadarbība ar mājražotājiem, kuri arī aktīvi izmanto teltis tirdzniecībai) novada teritorijā tika īstenots projekts “Aprīkojuma iegāde sabiedrisko aktivitāšu nodrošināšanai Jelgavas novadā”, Nr. 16-06-AL03-A019.2203-000003.

Lasīt tālāk ...

Nojumes izveide pie autobusa pieturas un ielu apgaismojuma izbūve Valgundes ciemā

Projekts  Nr.16-06-AL03-A019.2201-000003 “Nojumes izveide pie autobusa pieturas un ielu apgaismojuma izbūve Valgundes ciemā”  īstenots ar mērķi palielināt Jelgavas novada lauku iedzīvotāju drošumspēju, kā arī veicināt vietas potenciālu un pievilcību un nodrošināt pakalpojumu pieejamību, izbūvējot jaunu ielas apgaismojumu Vircavas pagasta Oglaines ciemā - Vārnu ielā

Lasīt tālāk ...

Apgaismojuma izbūve Vircavas pagasta Oglaines ciemā

Projekts  Nr. 16-06-AL03-A019.2201-000005 “Apgaismojuma izbūve Vircavas pagasta Oglaines ciemā” īstenots ar mērķi palielināt Jelgavas novada lauku iedzīvotāju drošumspēju, kā arī veicināt vietas potenciālu un pievilcību un nodrošināt pakalpojumu pieejamību, izbūvējot jaunu ielas apgaismojumu Vircavas pagasta Oglaines ciemā - Vārnu ielā

Lasīt tālāk ...

Jelgavas ielas apgaismojuma izbūve Kalnciemā

Projekts  Nr. 16-06-AL03-A019.2201-000002 “Jelgavas ielas apgaismojuma izbūve Kalnciemā” īstenots ar mērķi , palielināt Jelgavas novada lauku iedzīvotāju drošumspēju, kā arī veicināt vietas potenciālu un pievilcību un nodrošināt pakalpojumu pieejamību, izbūvējot Jelgavas ielas apgaismojumu Kalnciemā.

Projektā tika izbūvēts apgaismojums 1896 m garumā Jelgavas ielā, Kalnciema pagastā.

Lasīt tālāk ...