Aktīvi lauku iedzīvotāji - teritorijas attīstības virzītājspēks!

Projekts „Jauna pakalpojuma - izglītošanās tūre, izveidošana un attīstīšana” īstenots ar mērķi popularizēt piparmētru, mētru produktus un ieinteresēt sabiedrību uzlabot savu veselības stāvokli pievēršot uzmanību dzērieniem-tējām.

Projektā tika iegādāti viegli pārvietojami 30 krēsli, lai vienlaicīgi varētu sasēdināt 25-30 cilvēkus. Telpa ir bez apkures, tādēļ  tika iegādātas 2 gāzes lampas, kuras tiks izmantotas aukstajā laika periodā, kad nepieciešama apsilde, tās ir novietojamas tuvāk galdiem, lai siltums tiek tieši uz cilvēkiem.

Projektu īsteno  Lolita Duge.

Projekta pieteikums sagatavots un guvis atbalstu vietējās rīcības grupas biedrības Lauku partnerība “Lielupe” sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas Jelgavas un Ozolnieku novadiem 2014.—2020. gadam izsludinātajā konkursā. Projekts īstenots Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.—2020. gadam pasākumā „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ar Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai finansējumu 2051.30 EUR.

Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu administrē Lauku atbalsta dienests.

Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai (ELFLA) pieejams Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē šeit.

Vairāk informācijas par atbalsta saņemšanas nosacījumiem Lauku partnerības “Lielupe” mājas lapā.

"Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests"

Submit to FacebookSubmit to Twitter