Aktīvi lauku iedzīvotāji - teritorijas attīstības virzītājspēks!

Projekts „SANPO vizuālā tēla uzlabošanas pasākumi” īstenots ar mērķi padarīt SANPO produkciju atpazīstamu un pieejamu plašākai auditorijai. Projektā tika iegādāta tirdzniecībai paredzēta nojume, pārvietojams plaukts preču izvietošanai, kā arī īstenots sen lolota ideja - par SANPO mājas lapas un interneta veikala izveidi.

Projektu īsteno Sandra Valaine.

Projekta pieteikums sagatavots un guvis atbalstu vietējās rīcības grupas biedrības Lauku partnerība “Lielupe” sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas Jelgavas un Ozolnieku novadiem 2014.—2020. gadam izsludinātajā konkursā. Projekts īstenots Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.—2020. gadam pasākumā „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ar Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai finansējumu 1611,05 EUR. Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu administrē Lauku atbalsta dienests.

Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai (ELFLA) pieejams Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē šeit.

Projektā „SANPO vizuālā tēla uzlabošanas pasākumi” izveidotā mājas lapa: www.sanpo.lv

Vairāk informācijas par atbalsta saņemšanas nosacījumiem Lauku partnerības “Lielupe” mājas lapā.

"Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests"

Submit to FacebookSubmit to Twitter