Aktīvi lauku iedzīvotāji - teritorijas attīstības virzītājspēks!

Projektu īstenoja biedrība  “Ozolnieku airēšanas klubs”.

Projekts “Biedrības “Ozolnieku airēšanas klubs” saimnieciskās darbības attīstīšana Ozolnieku novadā” īstenots ar mērķi paplašinot esošo pakalpojumu sniegšanas apjomu un uzsākot jaunu pakalpojumu sniegšanu.

Projektā tika iegādāts aprīkojums pakalpojumu nodrošināšanai atbilstoši saimnieciskās darbības specifikai (laivas, airi, drošības vestes, piekabes laivu pārvietošanai, tents pasākumu bāzes vietas veidošanai, noliktavas konteiners laivu un aprīkojuma uzglabāšanai) un darbinieku darba apstākļu uzlabošanai (pārvietojams biroja konteiners un mobilā tualete).  Projekta īstenošanas rezultātā plānots izveidot jaunu pilna laika darba vietu Ozolnieku novadā dzīvojošam jaunietim no 15-29 gadiem, pieņemot, ka šī darbinieka pienākumos ietilpst laivu un aprīkojuma nomas administrēšana, pasākumu plānošana, instruktora un gida pakalpojumu sniegšana, mārketinga stratēģijas izstrādāšana un ieviešana (mierīgajā sezonā), ar jauno pamatlīdzekļu palīdzību veidot pasākumus, kas veicina sadarbību starp dažādām sociālajām sabiedrības grupām un veicina izpratni par ūdens tilpņu kā dabas resursa aizsardzību un saglabāšanu un uzsākt jaunu pakalpojumu (specializētu maršrutu izstrādi un vadīšanu, pieaugušo airētapmācības nodrošināšanu un laivu un aprīkojuma remonta pakalpojumu) sniegšanu.

Projekta pieteikums sagatavots un guvis atbalstu vietējās rīcības grupas biedrības Lauku partnerība “Lielupe” sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas Jelgavas un Ozolnieku novadiem 2014.—2020. gadam izsludinātajā konkursā. Projekts īstenots Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.—2020. gadam pasākumā „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ar Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai finansējumu 17497,47 eiro un 7867,96 eiro līdzfinansējumu. Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu administrē Lauku atbalsta dienests.

Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai (ELFLA) pieejams Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē šeit.

Vairāk informācijas par projektu “Biedrības “Ozolnieku airēšanas klubs” saimnieciskās darbības attīstīšana Ozolnieku novadā” un projekta īstenotājiem šeit.

Vairāk informācijas par atbalsta saņemšanas nosacījumiem Lauku partnerības “Lielupe” mājas lapā.

"Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests"

Submit to FacebookSubmit to Twitter