Aktīvi lauku iedzīvotāji - teritorijas attīstības virzītājspēks!

Uzņēmums dibināts 2013. gadā un nodarbojas ar piparmētru audzēšanu un pārstrādi. Tiek gatavoti piparmētru cepumi, zefīri, sīrupi, medus ar piparmētrām, mētru tēja, smaržmaisiņi un citas vēl mētru lietas. Piparmētras izraisījušas lielu interesi ceļotāju vidū un viens no pieturas punktiem ir arī Piparmētru namiņš.

Projekts „Piparmētru produkcijas dažādošana” īstenots ar mērķi  - paaugstināt lauku teritoriju dzīves kvalitāti un veicināt konkurētspēju un vietējās teritorijas sociālekonomisko attīstību, attīstot un dažādojot ar piparmētrām saistītu produktu ražošanu. Projektā tika iegādāts aprīkojums – stacionārais mikseris un 2 gab. profesionālas  vafeļu cepšanas pannas. Mikseris tiek izmantots cepumu un zefīru gatavošanai, vafeļu pannas izmantotas tiek pasākumos cepot un piedāvājot tikko ceptas vafeles un plānots rīkot vafeļu cepšanas meistarklases.

Projekta pieteikums sagatavots un guvis atbalstu vietējās rīcības grupas biedrības Lauku partnerība “Lielupe” sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas Jelgavas un Ozolnieku novadiem 2014.—2020. gadam izsludinātajā konkursā. Projekts īstenots Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.—2020. gadam pasākumā „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ar Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai finansējumu EUR 903,70 un EUR 387,31 līdzfinansējumu. Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu administrē Lauku atbalsta dienests.

Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai (ELFLA) pieejams Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē šeit.

Vairāk informācijas par projektu „Piparmētru produkcijas dažādošana” un projekta īstenotājiem mājas lapā www.piparmetras.lv.

Vairāk informācijas par atbalsta saņemšanas nosacījumiem Lauku partnerības “Lielupe” mājas lapā.

"Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests"

Submit to FacebookSubmit to Twitter