Aktīvi lauku iedzīvotāji - teritorijas attīstības virzītājspēks!

Projektu īstenoja ”Invalīdu atbalsta centrs Saulesstars”. Biedrība tika dibināta 2013. gadā ar mērķi veicināt sociālās atstumtības riskam pakļauto iedzīvotāju grupu integrāciju sabiedrībā iesaistot viņus uzņēmējdarbībā. Sekmēt invalīdu un jauno māmiņu nodarbinātību, radot atbalsta centrā iespēju apgūt jaunas iemaņas rokdarbu profesijas apgūšanā (lai būtu iespējas strādāt arī mājās, kā arī papildināt savu ģimenes budžetu savus darbus realizējot).

Sadarbībā ar Jelgavas novada domi tika izveidota patstāvīga tirdzniecības vieta Lielā ielā 5/7, Jelgavā, kur biedrības biedri var realizēt savus rokdarbus.

Projekts „ Mājas lapas- Interneta veikala izveide rokdarbu tirdzniecībai” īstenots ar mērķi, lai palielinātu iespēju darinātos darbus iegādāties plašākam interesentu lokam, tāpēc tika nolemts izveidot mājas lapu- interneta veikalu. Projekta ietvaros tika iegādāts fotoaparāts, datortehnika un izveidota mājas lapa -interneta veikals www.puralades.lv.

Projekta pieteikums sagatavots un guvis atbalstu vietējās rīcības grupas biedrības Lauku partnerība “Lielupe” sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas Jelgavas un Ozolnieku novadiem 2014.—2020. gadam izsludinātajā konkursā. Projekts īstenots Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.—2020. gadam pasākumā „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ar Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai finansējumu 1946.68 EUR un Jelgavas novada pašvaldības līdzfinansējumu 834.29 EUR. Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu administrē Lauku atbalsta dienests.

Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai (ELFLA) pieejams Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē šeit.

Vairāk informācijas par projektu „ Mājas lapas- Interneta veikala izveide rokdarbu tirdzniecībai ” un projekta īstenotājiem www.puralades.lv.

Vairāk informācijas par atbalsta saņemšanas nosacījumiem Lauku partnerības “Lielupe” mājas lapā.

"Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests"

Submit to FacebookSubmit to Twitter