Aktīvi lauku iedzīvotāji - teritorijas attīstības virzītājspēks!

Projektu īstenoja SIA “Pieci masti” (M.Vaselis).

Projekts „ OZO Wake tube" atjaunošana un jaunu pakalpojumu radīšana Ozolnieku pagastā” īstenots ar mērķi jaunas saimnieciskās darbības uzsākšana Ozolnieku pagastā, attīstot Ozolnieku ezera veikborda trases pakalpojumu sniegšanu un uzsākot jaunu pakalpojumu sniegšanu šajā trasē.

Projektā tika iegādāts veikborda trases konstrukcijas un aprīkojums veikborda pakalpojumu nodrošināšanai. Projekta īstenošanas rezultātā plānots izveidot vismaz 3 jaunas pilna laika darba vietas Ozolnieku novadā dzīvojošiem jauniešiem (no 15-29 gadiem), ar jauno pamatlīdzekļu palīdzību veidot pasākumus, kas veicina sadarbību starp dažādām sociālajām sabiedrības grupām un veicina izpratni par ūdens tilpņu kā dabas resursa aizsardzību un saglabāšanu, uzsākt jaunu pakalpojumu (vairāku braucēju vienlaicīgi trases izmantošanas iespēja, ledus veikbords, individuālu pasākumu rīkošana) sniegšanu un starptautiska mēroga sacensību organizēšanu.

Projekta pieteikums sagatavots un guvis atbalstu vietējās rīcības grupas biedrības Lauku partnerība “Lielupe” sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas Jelgavas un Ozolnieku novadiem 2014.—2020. gadam izsludinātajā konkursā. Projekts īstenots Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.—2020. gadam pasākumā „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ar Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai finansējumu 17 500 euro apmērā un SIA “Pieci masti” līdzfinansējumu. Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu administrē Lauku atbalsta dienests.

Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai (ELFLA) pieejams Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē šeit.

Vairāk informācijas par projektu „ OZO Wake tube" atjaunošana un jaunu pakalpojumu radīšana Ozolnieku pagastā” un projekta īstenotājiem šeit: https://www.facebook.com/5masti

Vairāk informācijas par atbalsta saņemšanas nosacījumiem Lauku partnerības “Lielupe” mājas lapā.

"Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests"

Submit to FacebookSubmit to Twitter