Aktīvi lauku iedzīvotāji - teritorijas attīstības virzītājspēks!

Projektu īstenoja SIA “Pieci masti”.

Projekts „ OZO Wake” veikborda trases aprīkošana un jaunu pakalpojumu attīstīšana Ozolnieku pagastā” īstenots ar mērķi attīstīt saimniecisko darbību Ozolnieku pagastā, attīstot Ozolnieku ezera veikborda trases pakalpojumu sniegšanu. Projektā tika iegādāti pamatlīdzekļi pakalpojumu sniegšanas nodrošināšanai atbilstoši uzņēmuma saimnieciskās darbības specifikai - 360m garu koka laipu ar pontoniem.

Projekta īstenošanas rezultātā plānots izveidot vismaz vienu jaunu pilna laika darba vietu Ozolnieku novadā dzīvojošam jaunietim (no 15-29 gadiem), ar jauno pamatlīdzekļu palīdzību plānots pilnveidot SIA “Pieci masti” sniegtos pakalpojumus, nodrošinot augsta līmeņa profesionālu servisu, t.i., ierīkojot laipu, kas īpaši palīdzēs neprofesionālākiem veikborda trases izmantotājiem, nodrošinot šo braucēju patstāvīgu nokļūšana atpakaļ trases sākumā.

Projekta pieteikums sagatavots un guvis atbalstu vietējās rīcības grupas biedrības Lauku partnerība “Lielupe” sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas Jelgavas un Ozolnieku novadiem 2014.—2020. gadam izsludinātajā konkursā. Projekts īstenots Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.—2020. gadam pasākumā „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ar Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai finansējumu 17 500 euro apmērā un SIA “Pieci masti” līdzfinansējumu. Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu administrē Lauku atbalsta dienests.

Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai (ELFLA) pieejams Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē šeit.


Vairāk informācijas par projektu „OZO Wake” veikborda trases aprīkošana un jaunu pakalpojumu attīstīšana Ozolnieku pagastā” un projekta īstenotājiem šeit: https://www.facebook.com/5masti


Vairāk informācijas par atbalsta saņemšanas nosacījumiem Lauku partnerības “Lielupe” mājas lapā.

"Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests"

Submit to FacebookSubmit to Twitter