Aktīvi lauku iedzīvotāji - teritorijas attīstības virzītājspēks!

Projekts „Aprīkojuma iegāde higiēnas prasību nodrošināšanai” īstenots ar mērķi - nodrošināt higiēnas - sanitārās prasības ražošanas uzņēmuma darbiniekiem un tūrisma pakalpojuma saņēmējiem. Projektā tika iegādātas 2 biotualetes .

Pieaugot tūristu ieinteresētībai par „Piparmētru namiņa” darbību, garšas, smaržas un apkārtni, radās nepieciešamība pēc jaunām mobilajām tualetēm, līdz šim esošā ir stipri nolietojusies , projekts noslēdzās 10.10.2017.

Projekta pieteikums sagatavots un guvis atbalstu vietējās rīcības grupas biedrības Lauku partnerība “Lielupe” sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas Jelgavas un Ozolnieku novadiem 2014.—2020. gadam izsludinātajā konkursā. Projekts īstenots Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.—2020. gadam pasākumā „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ar Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai finansējumu un 508,20 EUR līdzfinansējumu. Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu administrē Lauku atbalsta dienests.

Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai (ELFLA) pieejams Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē šeit.

Vairāk informācijas par projektu „Aprīkojuma iegāde higiēnas prasību nodrošināšanai” un projekta īstenotājiem šeit.

Vairāk informācijas par atbalsta saņemšanas nosacījumiem Lauku partnerības “Lielupe” mājas lapā.

"Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests"

Submit to FacebookSubmit to Twitter