Aktīvi lauku iedzīvotāji - teritorijas attīstības virzītājspēks!

Projekts „Ražošanas attīstība SIA ML koks ” īstenots ar mērķi jaunu produktu un pakalpojumu radīšana, esošo produktu un pakalpojumu attīstīšana, to realizēšana tirgū un kvalitatīvu darba apstākļu radīšana. Projektā tika iegādāts granulu prese, frēzmašīna, biezumēvele.

SIA ML Koks ieguvis Latvijas biškopības sertifikātu bišu inventāra ražošanā, tas ir kļuvis par tikai otro sertificēto šāda veida nišas produkcijas ražotāju Latvijā, jau šobrīd ir liels pieprasījums pēc šāda veida produkcijas.

Projektu īsteno SIA ML koks .

Projekta pieteikums sagatavots un guvis atbalstu vietējās rīcības grupas biedrības Lauku partnerība “Lielupe” sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas Jelgavas un Ozolnieku novadiem 2014.—2020. gadam izsludinātajā konkursā. Projekts īstenots Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.—2020. gadam pasākumā „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ar Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai finansējumu 12138.00 EUR un SIA ML koks līdzfinansējumu 5202.00 EUR. Kopējais projekta finansējums 17340.00 EUR. Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu administrē Lauku atbalsta dienests.

Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai (ELFLA) pieejams Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē šeit.

Vairāk informācijas par projektu „Ražošanas attīstība SIA ML koks” un projekta īstenotājiem:

www.stropi.lv

Vairāk informācijas par atbalsta saņemšanas nosacījumiem Lauku partnerības “Lielupe” mājas lapā.

"Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests"

Submit to FacebookSubmit to Twitter