Aktīvi lauku iedzīvotāji - teritorijas attīstības virzītājspēks!

Projekts „CNC frēzēšanas un gravēšanas iekārtas iegāde” īstenots ar mērķi izgatavot vairāk kāpnes īsākā laika posmā, optimizējot izdevumus, un līdz ar to klientiem būs iespēja piedāvāt konkurētspējīgāku cenu. Kā arī uzsākt jaunu produktu ražošanu.

Projekta ietvaros tika Projektā tika iegādāts aprīkojums- CNC frēzēšanas un gravēšanas iekārta.

CNC frēze, paātrina un atvieglo nepieciešamo detaļu izgatavošanu, kā arī optimizē izgatavošanas laiku, kas ļauj samazināt produktu kopējās izmaksas.

Projektu īstenoja SIA “K un P Kāpņu pasaule”.

Projekta pieteikums sagatavots un guvis atbalstu vietējās rīcības grupas biedrības Lauku partnerība “Lielupe” sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas Jelgavas un Ozolnieku novadiem 2014.—2020. gadam izsludinātajā konkursā. Projekts īstenots Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.—2020. gadam pasākumā „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ar Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai finansējumu 8470.00 EUR un SIA “K un P Kāpņu pasaule” līdzfinansējumu 3630.00 EUR. Kopējais projekta finansējums 12100.00 EUR. Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu administrē Lauku atbalsta dienests.

Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai (ELFLA) pieejams Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē šeit.

Vairāk informācijas par projektu „CNC frēzēšanas un gravēšanas iekārtas iegāde” un projekta īstenotājiem: www.knp.lv

Vairāk informācijas par atbalsta saņemšanas nosacījumiem Lauku partnerības “Lielupe” mājas lapā.

"Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests"

Submit to FacebookSubmit to Twitter