Aktīvi lauku iedzīvotāji - teritorijas attīstības virzītājspēks!

Projekts „Izšūšanas un trikotāžas iekārtas” īstenots ar mērķi uzsāk savu patstāvīgu darbību šūšanas un izšūšanas jomā. Projektā tika iegādāta VR Brother izšūšanas un plakanšuves trikotāžas šujmašīnas izšūšanas un šūšanas pakalpojumu piedāvāšanai.

Projektu īsteno Mudīte Ērenfrīde Dinsberga.

Projekta pieteikums sagatavots un guvis atbalstu vietējās rīcības grupas biedrības Lauku partnerība “Lielupe” sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas Jelgavas un Ozolnieku novadiem 2014.—2020. gadam izsludinātajā konkursā. Projekts īstenots Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.—2020. gadam pasākumā „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ar Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai finansējumu un 1280,94Eur līdzfinansējumu. Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu administrē Lauku atbalsta dienests.

Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai (ELFLA) pieejams Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē šeit.

Vairāk informācijas par projektu „Izšušanas un trikotāžas iekārtas” un projektu un darbību informācijai ir izveidota facebook lapa https://www.facebook.com/mudyhandmade/ tiek realizēti daudzi šūšanas un izšušanas darbi. Šajā laikā ir apgūta arī zīmējumu maketēšanas programma, kas ļauj realizēt indivuduālus pasūtījumu darbus.

Mācību laikā radītie izšušanas darbi redzami pagaidām šeit: https://foto.inbox.lv/nts/Izsuvumi

Vairāk informācijas par atbalsta saņemšanas nosacījumiem Lauku partnerības “Lielupe” mājas lapā

Submit to FacebookSubmit to Twitter