Aktīvi lauku iedzīvotāji - teritorijas attīstības virzītājspēks!

Projekta “Medus pārstrādes un tūrisma attīstība lauku sētā “Mucenieki”” īstenošanas mērķis – attīstīt tūrismu un uzsākt medus pārstrādi lauku sētā “Mucenieki”. Realizējot projektu ir uzbūvēta saimniecības ēka, iekārtotas ražošanas un noliktavas telpas, kā arī ierīkota telpa tūristu uzņemšanai. Uzsākta dažādu jaunu medus maisījumu ražošana.

Projektu īsteno ģimenes saimniecība "Līgas medus".

Projekta pieteikums sagatavots un guvis atbalstu vietējās rīcības grupas biedrības Lauku partnerība “Lielupe” sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas Jelgavas un Ozolnieku novadiem 2014.—2020. gadam izsludinātajā konkursā. Projekts īstenots Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.—2020. gadam pasākumā „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ar Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai finansējumu 34839.1 EUR un saimniecības līdzfinansējumu 14931.04 EUR. Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu administrē Lauku atbalsta dienests.

Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai (ELFLA) pieejams Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē šeit.

Vairāk informācijas par projektu “Medus pārstrādes un tūrisma attīstība lauku sētā “Mucenieki”” un projekta īstenotājiem šeit.

Vairāk informācijas par atbalsta saņemšanas nosacījumiem biedrības Lauku partnerība “Lielupe” mājas lapā.

Submit to FacebookSubmit to Twitter