Aktīvi lauku iedzīvotāji - teritorijas attīstības virzītājspēks!

Projekta „Ēkas „Liepu māja” energoefektivitātes paaugstināšana atpūtas kompleksā „Brīvdienu māja Ānes muižā” ” īstenošanas mērķis - telpas, kuras varēja izmantot tikai vasaras periodā, izveidot energoefektīvas, klientiem izmantojamas atpūtas telpas arī ziemas periodā.

Projektu īstenoja SIA “Zemgale S”

Projekta pieteikums sagatavots un guvis atbalstu vietējās rīcības grupas biedrības Lauku partnerība “Lielupe” sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas Jelgavas un Ozolnieku novadiem 2014.—2020. gadam izsludinātajā konkursā. Projekts īstenots Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.—2020. gadam pasākumā „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ar Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai finansējumu 35 000 EUR un SIA “Zemgale S” līdzfinansējumu 17 590 EUR. Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu administrē Lauku atbalsta dienests.

Projekta “„Liepu māja” energoefektivitātes paaugstināšana atpūtas kompleksā „Brīvdienu māja Ānes muižā” ”” īstenošana sākās 2017.gada nogalē un tika pabeigta 2018.gada vasarā. Projekta gaitā ēkai Liepu māja pilnībā tika izmainītas lietošanas iespējas. Vispirms ēkai “Liepu māja” tika ierīkots gāzes pievads un ierīkota atpūtas telpu radiatoru apkure ar automātisku uzstādīto temperatūru regulēšanu. Pati ēka – sienas un jumts - tika siltināta ar akmens vati, tika nomainītas vienkāršās koka durvis un logi uz daudz energoefektīvākām un izturīgākām alumīnija durvīm. Augšējiem logiem ir ierīkota automātiska atvēršanās – aizvēršanās sistēma. Telpās tika ierīkota arī piespiedu ventilācijas sistēmu ar ieplūstošā gaisa uzsildīšanas iespēju, kā arī uzstādīti divi gaisa kondicionēšanas agregāti.

To, ka īstenotie ēkas “Liepu māja” energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi, ir devuši efektu, parādīja 2018.gada karstā vasara. Telpās bija viesiem patīkams klimats un apstākļi

Projekta īstenotājs – SIA “Zemgale S” aktīvi informē par atpūtas kompleksa “Brīvdienu māja Ānes muižā” iespējām un aktivitātēm savā mājaslapā – www.anesmuiza.lv, precību portālā – www.precos.lv. , portālā – www.nometnes.gov.lv. Ir noslēgts sadarbības līgums ar “Lauku ceļotāju” - www.celotajs.lv

Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai (ELFLA) pieejams Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē šeit.

Vairāk informācijas par atbalsta saņemšanas nosacījumiem biedrības Lauku partnerība “Lielupe” mājas lapā.

"Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests"

Biedrība "Lauku partnerība Lielupe"
Lielā iela 5/7, 6. stāvs,
Jelgava, Latvija, LV-3001

Darba laiks: P.,T. 9:00-12:00; O., C. 15:00-17:00.
lielupe[at]partneribalielupe.lv
26399946
facebook.com/partneribalielupe

Kontakti