Aktīvi lauku iedzīvotāji - teritorijas attīstības virzītājspēks!

Projekta “Ieguldījums uzņēmuma SIA "GB HOUSE" attīstībai” īstenošanas mērķis - ir iegādāties nepieciešamās iekārtas koka karkasu sagatavošanai ražotnē un montāžai. Ilgtermiņā - pēc projekta pabeigšanas sasniegt neto apgrozījumu vismaz 30% apmērā no attiecināmo izmaksu summas. Projektā tika iegādātas visas nepieciešamās iekārtas pakalpojumu nodrošināšanai.

Projektu īsteno SIA “GB HOUSE”.

Projekta pieteikums sagatavots un guvis atbalstu vietējās rīcības grupas biedrības Lauku partnerība “Lielupe” sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas Jelgavas un Ozolnieku novadiem 2014.—2020. gadam izsludinātajā konkursā. Projekts īstenots Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.—2020. gadam pasākumā „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ar Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai finansējums 11159.37 EUR un SIA “GB HOUSE” līdzfinansējumu 4782.59 EUR. Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu administrē Lauku atbalsta dienests.

Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai (ELFLA) pieejams Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē šeit.

Vairāk informācijas par atbalsta saņemšanas nosacījumiem biedrības Lauku partnerība “Lielupe” mājas lapā.

"Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests"

Biedrība "Lauku partnerība Lielupe"
Lielā iela 5/7, 6. stāvs,
Jelgava, Latvija, LV-3001

Darba laiks: P.,T. 9:00-12:00; O., C. 15:00-17:00.
lielupe[at]partneribalielupe.lv
26399946
facebook.com/partneribalielupe

Kontakti