Aktīvi lauku iedzīvotāji - teritorijas attīstības virzītājspēks!

Zemgales uzņēmēji piedalījušies kopīgās apmācībās

Zemgales uzņēmēji piedalījušies kopīgās apmācībās, lai sekmētu savas uzņēmējdarbības konkurētspēju, atpazīstamību un savstarpējo sadarbību Jelgavas, Ozolnieku, Dobeles, Tērvetes, Auces, Bauskas, Iecavas, Rundāles un Vecumnieku novados.

Aizvadītas deviņas apmācību dienas, kurās aktīvi piedalījušies vairāk kā 30 uzņēmēji no dažādiem Zemgales novadiem. Dalībnieki pārstāvēja lauksaimniecības produktu audzēšanu, mājražošanu, lauku tūrisma un viesmīlības nozares, kā arī tekstilizstrādājumu izgatavošanu. Būtiski ir tas, ka tēmas, ko kopīgi apguva uzņēmēji, iepriekš paši ir izteikuši kā svarīgas, lai piešķirtu jaunu un nozīmīgu impulsu savas darbības izaugsmei.

Lasīt tālāk ...

Vēlas sekmēt vietējo uzņēmēju konkurētspēju un atpazīstamību

27. aprīlī Iecavas, Jelgavas, Ozolnieku, Bauskas, Rundāles, Vecumnieku, Dobeles, Tērvetes, Auces novada pašvaldības, “Lauku partnerība “Lielupe””, “Bauskas rajona lauku partnerība” un “Dobeles rajona lauku partnerība” parakstīja sadarbības līgumu par LEADER projekta “Vietējo ražotāju konkurētspējas, sadarbības un atpazīstamības veicināšana” īstenošanu.

Lasīt tālāk ...

Saimnieku un saimnieču tirgus Vaidelotēs - tiekamies 4.maijā!

Leader sadarbības projekta ietvaros 4.maijā, Vaidelotēs, Codes pagasta, Bauskas novadā, notiks “Saimnieku un saimnieču tirgus", kur uz kopīgu mājražotāju  tirdziņu sabrauks saimnieces un saimnieki no Zemgales.

Lauku sēta "Vaidelotes", Bauskas pusē  ir zināma kā Latvisko tradīciju sēta. Līdz šim “Vaidelotēs” nav pulcējušies Zemgales mājražotāji un šis pasākums  radīs pievienoto vērtību un sekmēs jaunu tradīciju ieviešanu.

Tirdziņa mērķis ir veicināt vietējo ražotāju popularitāti un savstarpējo sadarbību produkcijas realizācijā.

Tirdziņa iniciatori ir Bauskas novada mājražotāji. Ar sadarbības projekta atbalstu, tiks radīts pamats jaunai iniciatīvai - mājražotāju sadarbībai

Tiekamies Vaidelotēs!

Aizvadītas Lieldienas Kroņaucē pie “Mēnestiņa”

Lai arī pirmais pavasara mēnesis jau pamājis ardievas, 1.aprīlī šogad nekas neliecināja par tuvojošos siltumu un gaidāmo dabas atmodu. Sniegs gluži nesniga, bet pietika ar asu vēju un lietu. Tomēr tuvojošais slapjums no gaisa netraucēja Tērvetes pusē, Kroņaucē dibināt jaunu tradīciju- Lieldienu tirdziņu kopā ar dažādām aktivitātēm lieliem un maziem.

Lasīt tālāk ...

Notiks kopīgs mājražotāju Lieldienu tirdziņš Kroņaucē - tiekamies 1.aprīlī!

Leader sadarbības projekta ietvaros, 1.aprīlī notiks kopīgs mājražotāju Lieldienu tirdziņš Kroņaucē.

Tirdziņa mērķis ir sekmēt vietējo ražotāju popularitāti un savstarpējo sadarbību produkcijas realizācijā.

Tirdziņa iniciatori ir vietējie Tērvetes uzņēmēji, kas apvienojušies Biedrībā „Tērvetes mājražotāji un amatnieki”, kas aicinās savā pulkā gan Jelgavas, gan Bauskas lauku partnerību teritoriju uzņēmējus.