Šos ceļa vārdus atradīsiet uz astoņpadsmit mobiliem stendiem, kuros krāsainu kartiņu veidā apkopoti 49 vietējo ražotāju un pakalpojumu sniedzēju piedāvājumi Zemgales reģiona: Jelgavas, Ozolnieku, Dobeles, Auces, Tērvetes, Bauskas, Vecumnieku, Rundāles un Iecavas novados.

Projekta “Vietējo ražotāju konkurētspējas, sadarbības un atpazīstamības veicināšana” ietvaros, notika 3 kopīgi tirdziņi un pārtikas amatnieku festivāls. Pasākumos iesaistītie vietējo produktu ražotāji, tika apkopoti pārtikas amatnieku kartē, lai vizuāli varētu apskatīt, vietējo ražotāju izvietojumu Zemgales reģiona deviņos novados, iepazīt produktus un sazināties ar ražotājiem produkcijas iegādei.

Šie atslēgas vārdi precīzi raksturo Leader sadarbības projekta “Vietējo ražotāju konkurētspējas, sadarbības un atpazīstamības veicināšana” projektā īstenotās aktivitātes.

Ar šādi izskanējušu aicinājumu, šī gada 4. decembrī, Jelgavas novada Lielplatones muižā notika sadarbības projekta uzņēmējiem noslēguma pasākums.

Šī gada martā un aprīlī, notika trīs noslēdzošās apmācību dienas uzņēmējiem.

Pirmā no apmācību dienām īstenojās 12. martā, Skaistkalnes tautas namā, Vecumnieku novadā, kur uzņēmēji kopā ar lektori Elīnu Miķelsoni apguva tēmu “Radošums un inovācijas jaunu piedāvājumu veidošanā mājražotājiem un tūrisma pakalpojumu sniedzējiem”.

Šī gada 4. decembrī, Lauku partnerība "Lielupe", plāno projekta "Vietējo ražotāju konkurētspējas, sadarbības un atpazīstamības veicināšana" noslēguma pasākumu.

Aicināsim uz kopīgu tikšanos, projektā iesaistītos uzņēmējus, lai apkopotu un izvērtētu divu gadu laikā paveikto; iepazīstinātu ar jaunu reklāmas materiālu-mobīliem stendiem, kuros izvietota informācija par 49 uzņēmējiem, kas aicina ciemos tūristus; par mājražotājiem veiktu apkopojumu- pārtikas amatnieku kartē, kā arī uzzinātu un iemācītos ko jaunu, lai sekmētu sadarbību un prasmi radīt jaunus piedāvājumus. Ar pasākuma programmu var iepazīties šeit http://ejuz.lv/noslegumapasakums0412

Biedrība "Lauku partnerība Lielupe"
Lielā iela 5/7, 6. stāvs,
Jelgava, Latvija, LV-3001

Darba laiks: P.,T. 9:00-12:00; O., C. 15:00-17:00.
lielupe[at]partneribalielupe.lv
26399946
facebook.com/partneribalielupe

Kontakti