Aktīvi lauku iedzīvotāji - teritorijas attīstības virzītājspēks!

Turpinot atbalstu vietējiem ražotājiem Lauku partnerība "Lielupe" sadarbībā ar Bauskas rajona lauku partnerību un Dobeles rajona lauku partnerību uzsāk īstenot sadarbības projektu “Vietējo ražotāju konkurētspējas, sadarbības un atpazīstamības veicināšana”.

Projekta atklāšanas pasākums – Ideju un iedvesmas diena uzņēmējiem jau 1. novembrī, Abgunstes muižā, Zaļenieku pagastā!

Projekts aktivitātes noritēs līdz 2019. gada novembrim. Projekta laikā tiks organizēts pasākumu- apmācību kopums vietējo ražotāju konkurētspējas, pieredzes un zināšanu celšanai, kopīgas mārketinga aktivitātes vietējo produktu popularizēšanai un atpazīstamības veicināšanai (lielformāta stendi, bukleti un video stāsti), tāpat tiks organizētas pieredzes apmaiņas un sadarbības veicināšanas vizītes, kopīgi vietējo ražotāju tirdziņi un kā viens no projekta izaicinājums ir Pārtikas amatnieku festivāls.

Projekts Nr. 17-00-A019.332-000003 " Vietējo ražotāju konkurētspējas, sadarbības un atpazīstamības veicināšana" tiek īstenots Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.—2020. gadam pasākuma „Starpteritoriālā un starpvalstu sadarbība" ietvaros. Piešķirtais publiskais finansējums ir EUR 100 000.00. Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu administrē Lauku atbalsta dienests.

Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai (ELFLA) pieejams Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē šeit.

Submit to FacebookSubmit to Twitter