Aktīvi lauku iedzīvotāji - teritorijas attīstības virzītājspēks!

Abgunstes muižā, šī gada 1.novembrī notika sadarbības projekta “Vietējo ražotāju konkurētspējas, sadarbības un atpazīstamības veicināšana” atklāšana. Tajā piedalījās 65 uzņēmēji no Auces, Tērvetes, Dobeles, Jelgavas, Ozolnieku, Iecavas, Rundāles, Vecumnieku un Bauskas novadiem.

Muižas radošās atmosfēras ieskauti, uzņēmēji dalījās savā pieredzē un izteica vēlmes jaunām apmācībām, kas nepieciešamas viņu konkurētspējas veicināšanai.

Atskatoties uz īstenotajiem uzņēmējdarbības projektiem lauku partnerību teritorijās- Dobelē, Jelgavā un Bauskā, aktuālās nozares ir lauksaimniecības produktu pārstrāde, kokapstrāde, skārda izstrādājumu ražošana, ēdināšanas pakalpojumi, lauku tūrisma pakalpojumu sniegšana, biškopība, dažādi sadzīves pakalpojumi, auto/moto serviss un citi. Tas parāda, ka uzņēmēji pārstāv dažādas nozares, kas attīstās, kā arī tiek sekmēta līdzsvarota dažādu nozaru attīstība reģionā.

Būtiskākās uzņēmēju atziņas un ieteikumi citiem, kas vēlas uzsākt uzņēmējdarbību.

Daira Jātniece. Latviskās virtuves saimniece. Bauskas novads.

Uzsāka savu uzņēmējdarbību un reģistrējās, lai nodrošinātu oficiālu produkcijas piegādi klientiem no dažādām iestādēm. Viņai ir sava pārliecība, ka klientus varam iepriecināt tieši ar savu latvisko mantojumu, kas slēpjas senajās receptēs. Daira tās ir iedzīvinājusi savā piedāvājumā. Tas, kas ir jāizkopj, tās ir labākas prasmes pārdot savu produkciju, jo mēs latvieši esam pārāk kautrīgi uzņēmēji. Ja labi piestrādā, vaļas prieks var nest arī peļņu. Svarīgi ir iesākt iecerēto, tas iekustina arī iespējas darboties citās jomās.

Māris Šermuks. Irbeņu ogu audzēšana un pārstrāde. Auces novads.

Kā atzīst Māris, vispirms ir jātiek vaļā no mazvērtības, sakot sev-Ko tad es? Viss sākās kā hobijs, kas pārvērtās uzņēmējdarbībā, iestādot 6ha, 12 šķirņu irbenājus. Sadarbībā ar zinātniekiem ir radīti augstvērtīgi produkti no irbenes ogām, kas ir tīra dabas velte cilvēka veselībai.

Sandris Laizāns. Vīna ražošana un malkas eksports. Tērvetes novads.

Sandra vīns ir iedvesmas darināts. Jaunajiem uzņēmējiem Sandris iesaka izvērtēt savu produktu, jo Latvijā pircēji savu izvēli izdara, balstoties no emocionālā aspekta. Daudz jāstrādā pie tā, kā produkts izskatās un kā tiek pasniegts. Svarīgs ir produkta dizains. Topot par uzņēmēju, pats grūtākais bija saprast to, ka būs tik daudz, cik pats izdarīsi. Kā svarīgāko lietu Sandris min labas komandas izveidi. Pirmkārt tā ir ģimene. Mazajam uzņēmējam ir tā, ja pats nedara, netirgo, tad nekas nenotiek. Jāprot būt elastīgam, jāvēro pieprasījums un tam jābūt gatavam. Svarīga īpašība uzņēmējam ir neatlaidība. Ja ir ideja kaut ko darīt, tad noteikti nevajag to atlikt uz vēlāku laiku.


Kristīne Ozoliņa. Cūku pupu kraukšķu ražošana. Jelgavas novads.

Kristīne uzsver tāpat kā pārējie uzņēmēji, to, ka būtisks ir iepakojuma vizuālais noformējums. Daloties pieredzē, kā tika izlemts par labu uzņēmējdarbībai, ejot prom no darba valsts iestādēs, Kristīne atzīst, ka ne par kādu naudu neietu atpakaļ uz algotu darbu, jo šajā vidē ir daudz interesantāk darboties. Ieteikums citiem- būt radošiem, domāt un ļauties! Veiksmes atslēga ir sadarbība!

Valters Bruss. Graudkopība. Lauksaimniecības produktu pārstrāde. Tūrisma, viesmīlības pakalpojumu sniegšana. Tērvetes novads.

Svarīgi, ja var darīt to, kas patīk. Kā arī jāpatīk tam, ko dara. Protams jābūt zināšanām par to, ko dara. Uzņēmējdarbībā svarīgi gribēt sasniegt kaut ko vairāk. Nauda nav pašmērķis uzņēmējdarbībā. Ir daudz citas vērtības, kas stāv priekšā. Citādi var zaudēt savas pozīcijas un sākties lejupslīde. Katrā nozarē ir sava specifika, lai darbība būtu sekmīga. Piemēram, lauksaimniecībā svarīga ir intuīcija. Šeit māksla ir saražot kvalitatīvu produkciju ar augstu ražību, jo pārdot to nav problēma. Citās nozarēs viss var būt otrādi.

Jaunas nozares uzsākšanai, dzīvē tas var būt pat nejaušs gadījums, kas aizved pie jauna darbības virziena. Valters vienmēr pieraksta visas savas biznesa idejas. Piemēram, jaunākais no uzņēmējdarbības virzieniem- restorāns, alusdarītava un viesnīca, kā ideja tika ņemta tieši no sen veiktajiem Valtera pierakstiem savā biznesa ideju pierakstu bloknotā. Vadmotīvs jauna virziena uzsākšanai ne vienmēr uzreiz ir peļņas gūšana, bet gan tas, lai pašam būtu prieks un gandarījums par paveikto.

Jaunajiem uzņēmējiem Valters iesaka padomāt un izvērtēt, ko tieši vēlas panākt ar savu projekta ieceri? Visiem nav vajadzīgs vienāds piedāvājums. Katrai mērķauditorijai būs savs piedāvājums. Ir labi apzināties savas vājās un stiprās puses. To, kas ne tik labi padodas, deleģēt citiem, kam tas padodas labāk. Tad ieplānotais sekmējas daudz labāk un efektīvāk.

Runājot par viesmīlības pakalpojumiem, tos var salīdzināt ar baletu. No malas izskatās viegli, bet aizmugurē ir smags darbs. Lai strādātu sekmīgi šajā jomā, nemitīgi ir jākontrolē savi izdevumi, lai darbība būtu rentabla. Darbojoties jaunā nozarē, īstā pieredze rodas pirmo trīs līdz piecu gadu laikā.

Valters secina, ka viena no galvenajām veiksmes atslēgām uzņēmējam ir pozitīvisms. Tikai šādi noskaņoti cilvēki kaut ko dzīvē vispār var sasniegt. Tā ir būtiska lieta, kas Valteram ir palīdzējusi it visā, kas ir sasniegts.

Noklausoties jaunā projekta ieceres, uzņēmēju pirmās sajūtas un domas saistījās ar lielu intrigu, iedvesmas avotu, pārsteigumu, kas ilgs divus gadus, dzīvības sākumu, kopīgu un lielu uzrāvienu!

Šīs atziņas projekta komandai uzliek lielu atbildību, bet tāpēc katra nākamā aktivitāte plānota īstenot ciešā sadarbībā ar pašiem uzņēmējiem.

Kā galvenie apmācību virzieni tika minēti pārdošanas prasme, mārketings un reklāma, tehnoloģijas un iepakojums, kā arī uzņēmēju iesaiste lauku tūrisma piedāvājumā.

Novembra beigās uzņēmēji tiks aicināti uz pirmo apmācību dienu, lai apgūtu nepieciešamās zināšanas.

Lai mums visiem iedvesma no Zemgales uzņēmēju pieredzes!

Uz tikšanos projekta aktivitātēs!

Videga Vītola

Projekta vadītāja

Submit to FacebookSubmit to Twitter