Aktīvi lauku iedzīvotāji - teritorijas attīstības virzītājspēks!

Jaunākās tehnoloģijas un iepakojums

Apmācību mērķis: Veicināt vietējo ražotāju un pakalpojumu sniedzēju konkurētspēju, sniedzot jaunāko un aktuālo informāciju par zinātnes sasniegumiem. Iepazīstināt uzņēmējus ar jaunākajām tehnoloģijās, produktu pārstrādē un to iepakošanā Latvijas Lauksaimniecības universitātē un APP “Dārzkopības institūtā.”

Laiks un vieta: 2018. gada 6. februāris, Latvijas Lauksaimniecības universitāte, Pārtikas Tehnoloģiju fakultāte, Rīgas iela 22, Jelgava.

2018. gada 13. februāris, APP “Dārzkopības institūts”, Graudu iela 1, Ceriņi, Krimūnu pagasts, Dobeles novads.

Pieteikšanās divu dienu apmācībām šeit: http://ejuz.lv/ielupe

Apmācību programma šeit: http://ejuz.lv/progr

Projekts “Vietējo ražotāju konkurētspējas, sadarbības un atpazīstamības veicināšana”
Nr. 17-00-A019.332-000003

Submit to FacebookSubmit to Twitter