Aktīvi lauku iedzīvotāji - teritorijas attīstības virzītājspēks!

Zemgales uzņēmēji piedalījušies kopīgās apmācībās, lai sekmētu savas uzņēmējdarbības konkurētspēju, atpazīstamību un savstarpējo sadarbību Jelgavas, Ozolnieku, Dobeles, Tērvetes, Auces, Bauskas, Iecavas, Rundāles un Vecumnieku novados.

Aizvadītas deviņas apmācību dienas, kurās aktīvi piedalījušies vairāk kā 30 uzņēmēji no dažādiem Zemgales novadiem. Dalībnieki pārstāvēja lauksaimniecības produktu audzēšanu, mājražošanu, lauku tūrisma un viesmīlības nozares, kā arī tekstilizstrādājumu izgatavošanu. Būtiski ir tas, ka tēmas, ko kopīgi apguva uzņēmēji, iepriekš paši ir izteikuši kā svarīgas, lai piešķirtu jaunu un nozīmīgu impulsu savas darbības izaugsmei.

Kopā ar marketinga speciālistēm Līgu Bušu – Lehtonenu un Jeļenu Rešetņikovu dalībnieki praktizēja, kā raksturot sava produkta un pakalpojuma galvenās īpašības, kas to atšķir no citiem produktiem un kā to visu nodot saviem klientiem.  Katras jomas dalībnieks saņēma padomu, kā veicināt savas produkcijas efektīvāku pārdošanu. Ar kolāžu starpniecību tika izveidots klientu portrets un meklēti galvenie piedāvājuma akcenti un vērtības, kas dos priekšroku atšķirties no citiem piedāvājumiem. Tāpat dalībnieki uzzināja, kā veidot mūsdienīgu zīmolu un tā stāstu. Notika arī uzņēmēju esošo zīmolu analīze un ieteikumi to uzlabojumiem.Tika analizēti cenu veidošanas aspekti, realizācijas vieta, reklāma, pārdošanas veicināšana un digitālais mārketings. Uzņēmēji plānoja mārketinga aktivitāšu kalendāru 2018.gadam, mācoties izvirzīt gada galveno mērķi un saplānot tam pakārtotās aktivitātes.

Būtiskākās atziņas, ko sniedza mārketinga speciāliste Līga Buša -Lehtonena:
-mārketinga mērķis ir saprast tirgu un ko vēlas klients, zinot klientu vajadzības - tās arī piepildīt;
-mārketings tas nav tikai atsevišķi pasākumi, bet gan uzņēmuma kultūra un darba stils ikdienā;
-mārketingā svarīga vispirms stratēģija, tikai pēc tam seko taktika, kā to īstenot;
-labāk kvalitāte nevis kvantitāte;
- plānojot mārketinga aktivitātes, vispirms svarīgi uzņēmējam saprast, ka nav tik būtiski pateikt ko tieši ražojam un piedāvājam, bet gan kādu labumu un pievienoto vērtību mēs ar savu produktu un pakalpojumu klientam iedosim.

Tika apgūti reklāmas veidošanas pamati interneta vidē. Kā atzīst paši dalībnieki, tad noderēs daudzie "knifiņi", ko ieteica mārketinga jomas profesionāles.Jautāti, kur izmantos iegūtās zināšanas, uzņēmēji minēja:

  • uzlabos savu piedāvājumu publiskajā telpā;
  • veidos savu profilu tepat Facebook lapā;
  • izmantos Google Analytics un Google Adwords reklāmas iespējas;
  • pilnveidos uzņēmuma stāstu un uzlabos savu mājas lapu;
  • analizēs klientus un sagatavos piedāvājumu tieši savai mērķauditorijai.

Reklāmas veidošanas praktiskie aspekti uzņēmēja ikdienas darba uzlabošanai.

Uzņēmējiem tika sniegti vienkārši un praktiski rīki, kā pašam veidot kvalitatīvu produkta un pakalpojuma fotogrāfiju. Katrs saņēma padomu, atbilstoši savai darbības specifikai.

Uzņēmēji paši veidoja infografikas, lai mūsdienīgi un atraktīvi reklamētu savu piedāvājumu sociālajos tīklos. Kā eksperti šajās jomās palīdzēja: fotogrāfs Mārim Milleram un LLKC, Lauku attīstības nodaļas speciāliste Baiba Gulbe.

Ciemojoties Latvijas Lauksaimniecības Universitātes, Tehnoloģiju un zināšanu pārneses centrā un Dobeles dārzkopības institūtā uzņēmējiem tika iedots nozīmīgs pavediens kā atrast atbilstošu iepakojumu un iekārtas savam produktam, drosmi uzsākt kāda konkrēta produkta ražošanu, skaidrību par ražošanas tehnoloģijām, likumdošanu, idejas dažādām inovācijām, kā piemēram spiedpalieku izmantošanu un bezatlikumu tehnoloģiju piemērošanu pārstrādē. Pie zinātnes sasniegumiem palīdzēja tikt: Dārzkopības institūta vadošā pētniece Dalija Segliņa un asistente Anita Olšteine, kā arī LLU, Tehnoloģiju un zināšanu pārneses nodaļas vadītāja Sandra Muižniece-Brasava un licencēšanas speciāliste Aija Vārava.

Viesmīlības nozīme tūrisma pakalpojuma sniegšanā.

Zemgales reģionā pieaug to uzņēmēju skaits, kas atver sava uzņēmuma durvis arī tūristiem, piedāvājot iepazīties ar produkciju un savu darbību kopumā. Tas sekmē uzņēmuma atpazīstamību un veido ciešāku saikni ar esošajiem un nākotnes pircējiem.Tāpēc svarīgi ir izprast psiholoģiskos aspektus darbā ar tūristu grupām. Tūrisma nozares ekspertes Dzintras Līces vadībā, dalībnieki iesaistījās dažādās spēlēs, kas palīdzēja katram saprast, kā veidojas cilvēku savstarpējās attiecības, kā tās mainās saspringtās situācijās, apkalpojot klientus. Tika kopīgi analizēti piemēri no uzņēmēju ikdienas darba un atrasti labākie risinājumi situācijām darbā ar klientiem.

Ar ko var pilnveidot lauku tūrisma piedāvājumu? Šis ir aktuāls jautājums ikvienam uzņēmējam, kas gatavojas jaunai tūrisma sezonai, tai skaitā mājražotājiem, kas uzņem grupas. Tāpēc viena no tēmām, bija – Tūrisma piedāvājuma pilnveidošana.

Uzņēmējiem, kas darbojas laukos noteikti aktuālas tēmas būtu vides izziņa, tautas tērps un senā apbūve. Šajās jomās tika saņemti gan zināšanās, gan norādes informācijas meklēšanai. Vides izziņas spēles, kas atraktīvi ļauj iepazīt apkārtējo vidi un dabu, tik pat labi arī uzņēmēja produktu no sēklas līdz auglim un pārstrādātam produktam burciņā. Idejas un materiālus sniedza Dabas izglītības centra "Meža māja" centra vadītāja Agnese Balandiņa. Tautas tērps dod iespēju saimniekiem sagaidīt tūristus ar latvisku godu un cieņu. Šeit dalībnieki uzzināja kā vēsturiski attīstījies tautas tērps un tā valkāšanas tradīcijas. Izpētes darbā par tērpu attīstību Zemgalē dalījās Aija Jansone.

Lauku sētas vēsturiskā mantojuma izzināšana un iedzīvināšana un stāsti, kas, izceļ senatnes burvību un spēj nodod to arī lauku sētas viesiem. Šajā tēmā dalījās vēsturnieks Agris Dzenis, kas veicis izpēti vēsturiskajai lauku sētas apbūvei un senajiem darba rīkiem.

Labi saplānota un pārdomāta ekskursijas programma savā saimniecībā, tās piemērošana dažādām tūristu grupām, vides sakārtotība un citi parametri, ir būtiski tūristu uzņemšanā. Par šo tēmu dalījās LLKC uzņēmējdarbības konsultante Raimonda Ribikauska. Viņai ir praktiska pieredze grupu uzņemšanā saimniecībās.

Mūsdienīga degustāciju galda klāšana.

Šo tēmu mājražotāji, kas uzņem saimniecībā tūristus, jau sen gaidīja. Kopā ar Dobeles Amatniecības un vispārizglītojošās vidusskolas skolotājām Dzintru Āmari un Ivetu Čerpinsku, dalībnieki apguva degustāciju galdu klājumu veidus, galda noformēšanu, salvešu locīšanu, mūsdienīgu pirkstiņ uzkodu gatavošanu skolas laboratorijā. Pārrunāja kāda varētu būt galdautu, trauku un galda piederumu izvēle dažādu galdu klājumos. Dienas otrā pusē, uzņēmēji veica cenu aprēķināšanu degustāciju galdam un mācījās sastādīt ēdienu kalkulācijas.

Projekta ietvaros 2019.gada sākumā, plānotas vēl trīs apmācību dienas, kas norisināsies Bauskas novadā.

Apmācības norisinājās Leader sadarbības projekta “Vietējo ražotāju konkurētspējas, sadarbības un atpazīstamības veicināšana” Nr. 17-00-A019.332-000003 ietvaros.

Rakstu sagatavoja:
Projekta vadītāja, Videga Vītola

Submit to FacebookSubmit to Twitter