Aktīvi lauku iedzīvotāji - teritorijas attīstības virzītājspēks!

Aicinām uzņēmējus smelties jaunas idejas, dalīties ar savējām, kopā dodoties uz Vecumnieku novadu pieredzes apmaiņas braucienā! Iepazīsim uzņēmējdarbības idejas, Leader projektu īstenošanas pieredzi, jaunus izaicinājumus izglītības jomā un interesantas tūristu piesaistes vietas.

Brauciena programma šeit: https://ej.uz/progr1311

Pieteikšanās braucienam šeit: https://ej.uz/brauciens2310

Projekts “Vietējo ražotāju konkurētspējas, sadarbības un atpazīstamības veicināšana”

Nr. 17-00-A019.332-000003

Sīkāka informācija:
Projekta vadītāja
Videga Strautniece
Tel.25502151

"Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests"

Submit to FacebookSubmit to Twitter