Aktīvi lauku iedzīvotāji - teritorijas attīstības virzītājspēks!

18. decembrī, Tērvetē, notika Tūrisma maršrutu “Zemgales saimnieces aicina ciemos” un “Zemgales saimnieki aicina ciemos” kopīga tikšanās.

Šī gada maijā un augustā tika izveidoti divi jauni gardēžu maršruti, kas apvieno 10 Zemgales saimnieces un 10 saimniekus, kas aicina ciemos uz savas produkcijas degustāciju.

Tērvetē visi satikās, lai izvērtētu aizvadīto tūrisma sezonu un pārrunātu turpmākās aktivitātes šo maršrutu popularizēšanā 2019. gadā. Saimniekiem tika prezentēti maršrutu tulkojumi angļu, krievu un lietuviešu valodās. Tika sniegts atskats uz maršrutu dalību Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras konkursā “Veiksmīgākais jaunais tūrisma produkts 2018” un tajā gūtajam atziņām.

Svinīgi tika izlozēti pieci apmeklētāji, kas aizvadītās vasaras laikā apmeklējuši desmit saimnieces maršrutā “Zemgales saimnieces aicina ciemos“, lai saņemtu Zemgales saimnieču gardumus.

Tūrisma maršruta dalībnieki, kas saņems Zemgales saimnieču gardumus:

  1. Baiba Jansone no Jūrmalas,
  2. Sarmīte Krastiņa no Rīgas,
  3. Daiga Sviriņa no Vecumnieku novada,
  4. Guntra Rožkalne no Rīgas,
  5. Līga Bikmane no Vecumnieku novada.

Kā atzina paši saimnieki un saimnieces, tad ļoti pozitīvi vērtējami ir maršrutu tulkojumi svešvalodās. Tas dos iespēju šos maršrutus plašāk piedāvāt ārzemju tūristiem.

Plānots tos popularizēt Reģionālajos tūrisma informācijas centros un citos ar tūrisma veicināšanu saistītos pasākumos. Tāpat pašiem saimniekiem ir iespēja izmantot šos gatavos materiālus, lai popularizētu viens otru.

Tāpat tika atzīmēts, ka svarīga niša tūrismā ir korporatīvo pasākumu organizēšana, kur ļoti labi iesaistās arī mājražotāji ar savu piedāvājumu. Šeit katram ir jāsagatavojas un jāveido interesants piedāvājums, kurā tūristi un apmeklētāji var iesaistīties ne tikai degustācijās, bet arī paši praktiski darboties un gūt jaunu pieredzi. Šeit saimniekiem atkal ir jauni izaicinājumi nākošai tūrisma sezonai.

Liels pieprasījums ir no skolu puses, pēc iespējas viesoties vairākās lauku sētās un interesantā veidā iepazīt ar ko nodarbojas lauku saimnieki un saimnieces. Šeit saimnieki atzīmēja, ka lietderīgi būtu veidot īpašus piedāvājumus, tai skaitā arī maršrutus, tieši bērniem un skolēniem.

Tikšanās otrajā daļā, notika iedvesmojoša saruna ar psiholoģi Dainu Reinfeldi, kas palīdzēja katram no klātesošajiem uzņēmējiem ar padomu un ieteikumu sava piedāvājuma pilnveidošanā. Psiholoģe raksturoja mūsdienu cilvēku vērtības un to, kas veido cilvēku savstarpējo attiecību pamatu. To ir būtiski zināt uzņemot dažādus visus un tūristus. Tāpēc lektore deva desmit būtiskus padomus, lai uzņēmēji spētu veidot interesantu un saistošu piedāvājumu mūsdienu tūristam, kā arī domātu tomēr par sevis atjaunošanu un harmonizēšanu, kas ir būtiski, intensīvi strādājot ar klientiem.

Rakstu sagatavoja
Videga Strautniece

Projekts “Vietējo ražotāju konkurētspējas, sadarbības un atpazīstamības veicināšana” Nr. 17-00-A019.332-000003

Biedrība "Lauku partnerība Lielupe"
Lielā iela 5/7, 6. stāvs,
Jelgava, Latvija, LV-3001

Darba laiks: P.,T. 9:00-12:00; O., C. 15:00-17:00.
lielupe[at]partneribalielupe.lv
26399946
facebook.com/partneribalielupe

Kontakti