Aktīvi lauku iedzīvotāji - teritorijas attīstības virzītājspēks!

Lai veidotu savstarpēju sadarbību, aicinām uzņēmējus iepazīt savus kaimiņus Tērvetes un Auces novados.

Pieteikšanās braucieniem  līdz 18. aprīlim  https://ej.uz/braucieni_anketa

Pieredzes braucienu programmas https://ej.uz/braucienuprogrammas

Pieredzes braucieni notiek Leader sadarbības projekta “Vietējo ražotāju konkurētspējas, sadarbības un atpazīstamības veicināšana”, ietvaros Nr.17-00-A019.332-000003.
Projekts tiek īstenots Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam aktivitātes: 19.32. "Starpteritoriālā sadarbība" ietvaros.

Biedrība "Lauku partnerība Lielupe"
Lielā iela 5/7, 6. stāvs,
Jelgava, Latvija, LV-3001

Darba laiks: P.,T. 9:00-12:00; O., C. 15:00-17:00.
lielupe[at]partneribalielupe.lv
26399946
facebook.com/partneribalielupe

Kontakti