Aktīvi lauku iedzīvotāji - teritorijas attīstības virzītājspēks!

Sestdien, 18. augustā, Z/S Vilki Jelgavas novada Svētes pagastā, lauku sētas ieskautā mierā, norisināsies Leader sadarbības projekta “Vietējo ražotāju konkurētspējas, sadarbības un atpazīstamības veicināšana” vasaras sezonas noslēguma pasākums – “Dabas velšu tirgus”.

Aicinām interesentus piedalīties pieredzes apmaiņas braucienā, kas tiek organizēts projekta “Vietējo ražotāju konkurētspējas, sadarbības un atpazīstamības veicināšana” ietvaros.

Pieredzes apmaiņas brauciena mērķis ir iepazīties ar dažādu jomu Bauskas novada uzņēmējiem, kas papildus ražošanai un pakalpojumu sniegšanai aktīvi sevi piesaka arī tūrismā.

Leader sadarbības projekta “Vietējo ražotāju konkurētspējas, sadarbības un atpazīstamības veicināšana” ietvaros ir izveidots kopīgs tūrisma maršruts “Zemgales saimnieces aicina ciemos!”.

Tūrisma maršruts piedāvā ceļot pa Ozolnieku, Auces, Tērvetes, Jelgavas un Bauskas novadiem un nobaudīt desmit Zemgales saimnieču ēdienus un īpašos produktus. Aktīvākos ceļotājus tūrisma sezonas noslēgumā sagaidīs pārsteiguma balvas no Zemgales saimniecēm.

2018. gada 4. maijā Bauskas novada Codes pagasta „Vaidelotēs” norisinājās “Saimnieku un saimnieču tirgus”. Tirdziņu kuplināja tam piešķirtā tēma “Godēšana Vaidelotēs”. Tirdziņā piedalījās 20 tirgotāji no Zemgales reģiona.

Pasākuma norises laikā, apmeklētāji tika iepazīstināti ar jaunu tūrisma maršrutu “Zemgales saimnieces aicina ciemos!”, kas apvieno desmit saimnieces un desmit gardus ēdienu. Arī maršrutā iesaistītās saimnieces piedalījās tirdziņā.

Zemgales uzņēmēji piedalījušies kopīgās apmācībās, lai sekmētu savas uzņēmējdarbības konkurētspēju, atpazīstamību un savstarpējo sadarbību Jelgavas, Ozolnieku, Dobeles, Tērvetes, Auces, Bauskas, Iecavas, Rundāles un Vecumnieku novados.

Aizvadītas deviņas apmācību dienas, kurās aktīvi piedalījušies vairāk kā 30 uzņēmēji no dažādiem Zemgales novadiem. Dalībnieki pārstāvēja lauksaimniecības produktu audzēšanu, mājražošanu, lauku tūrisma un viesmīlības nozares, kā arī tekstilizstrādājumu izgatavošanu. Būtiski ir tas, ka tēmas, ko kopīgi apguva uzņēmēji, iepriekš paši ir izteikuši kā svarīgas, lai piešķirtu jaunu un nozīmīgu impulsu savas darbības izaugsmei.

Biedrība "Lauku partnerība Lielupe"
Lielā iela 5/7, 6. stāvs,
Jelgava, Latvija, LV-3001

Darba laiks: P.,T. 9:00-12:00; O., C. 15:00-17:00.
lielupe[at]partneribalielupe.lv
26399946
facebook.com/partneribalielupe

Kontakti