Aktīvi lauku iedzīvotāji - teritorijas attīstības virzītājspēks!

2018. gada 4. maijā Bauskas novada Codes pagasta „Vaidelotēs” norisinājās “Saimnieku un saimnieču tirgus”. Tirdziņu kuplināja tam piešķirtā tēma “Godēšana Vaidelotēs”. Tirdziņā piedalījās 20 tirgotāji no Zemgales reģiona.

Pasākuma norises laikā, apmeklētāji tika iepazīstināti ar jaunu tūrisma maršrutu “Zemgales saimnieces aicina ciemos!”, kas apvieno desmit saimnieces un desmit gardus ēdienu. Arī maršrutā iesaistītās saimnieces piedalījās tirdziņā.

Zemgales uzņēmēji piedalījušies kopīgās apmācībās, lai sekmētu savas uzņēmējdarbības konkurētspēju, atpazīstamību un savstarpējo sadarbību Jelgavas, Ozolnieku, Dobeles, Tērvetes, Auces, Bauskas, Iecavas, Rundāles un Vecumnieku novados.

Aizvadītas deviņas apmācību dienas, kurās aktīvi piedalījušies vairāk kā 30 uzņēmēji no dažādiem Zemgales novadiem. Dalībnieki pārstāvēja lauksaimniecības produktu audzēšanu, mājražošanu, lauku tūrisma un viesmīlības nozares, kā arī tekstilizstrādājumu izgatavošanu. Būtiski ir tas, ka tēmas, ko kopīgi apguva uzņēmēji, iepriekš paši ir izteikuši kā svarīgas, lai piešķirtu jaunu un nozīmīgu impulsu savas darbības izaugsmei.

27. aprīlī Iecavas, Jelgavas, Ozolnieku, Bauskas, Rundāles, Vecumnieku, Dobeles, Tērvetes, Auces novada pašvaldības, “Lauku partnerība “Lielupe””, “Bauskas rajona lauku partnerība” un “Dobeles rajona lauku partnerība” parakstīja sadarbības līgumu par LEADER projekta “Vietējo ražotāju konkurētspējas, sadarbības un atpazīstamības veicināšana” īstenošanu.

Leader sadarbības projekta ietvaros 4.maijā, Vaidelotēs, Codes pagasta, Bauskas novadā, notiks “Saimnieku un saimnieču tirgus", kur uz kopīgu mājražotāju  tirdziņu sabrauks saimnieces un saimnieki no Zemgales.

Lauku sēta "Vaidelotes", Bauskas pusē  ir zināma kā Latvisko tradīciju sēta. Līdz šim “Vaidelotēs” nav pulcējušies Zemgales mājražotāji un šis pasākums  radīs pievienoto vērtību un sekmēs jaunu tradīciju ieviešanu.

Tirdziņa mērķis ir veicināt vietējo ražotāju popularitāti un savstarpējo sadarbību produkcijas realizācijā.

Tirdziņa iniciatori ir Bauskas novada mājražotāji. Ar sadarbības projekta atbalstu, tiks radīts pamats jaunai iniciatīvai - mājražotāju sadarbībai

Aicinām Jelgavas, Ozolnieku, Iecavas, Bauskas, Rundāles, Vecumnieku, Auces, Dobeles un Tērvetes novadu uzņēmējus, amatniekus un vietējos mājražotājus pieteikties dalībai kopīgā tirdziņā, kas notiks šī gada 4.maijā, Vaidelotēs, Codes pagastā, Bauskas novadā. Pieteikšanās un sīkāka informācija- Biedrība “Bauskas vecpilsēta” , Ieva Bronko-Pastore , tel: 26432887. Kopīgais tirdziņš notiek Leader sadarbības projekta “Vietējo ražotāju konkurētspējas, sadarbības un atpazīstamības veicināšana” ietvaros, Projekta Nr17-00-A019.332-000003

Tiekamies Vaidelotēs!

Lai arī pirmais pavasara mēnesis jau pamājis ardievas, 1.aprīlī šogad nekas neliecināja par tuvojošos siltumu un gaidāmo dabas atmodu. Sniegs gluži nesniga, bet pietika ar asu vēju un lietu. Tomēr tuvojošais slapjums no gaisa netraucēja Tērvetes pusē, Kroņaucē dibināt jaunu tradīciju- Lieldienu tirdziņu kopā ar dažādām aktivitātēm lieliem un maziem.

Biedrība "Lauku partnerība Lielupe"
Lielā iela 5/7, 6. stāvs,
Jelgava, Latvija, LV-3001

Darba laiks: P.,T. 9:00-12:00; O., C. 15:00-17:00.
lielupe[at]partneribalielupe.lv
26399946
facebook.com/partneribalielupe

Kontakti