Aktīvi lauku iedzīvotāji - teritorijas attīstības virzītājspēks!

Jaunākās tehnoloģijas un iepakojums

Apmācību mērķis: Veicināt vietējo ražotāju un pakalpojumu sniedzēju konkurētspēju, sniedzot jaunāko un aktuālo informāciju par zinātnes sasniegumiem. Iepazīstināt uzņēmējus ar jaunākajām tehnoloģijās, produktu pārstrādē un to iepakošanā Latvijas Lauksaimniecības universitātē un APP “Dārzkopības institūtā.”

Apmācību mērķis ir veicināt vietējo ražotāju un pakalpojumu sniedzēju konkurētspēju, sniedzot praktiskas zināšanas kvalitatīvu fotogrāfiju un infografiku izveidē, lai uzņēmējs pats spētu sagatavot reklāmas materiālus sava uzņēmuma reklamēšanai sociālajos tīklos.

Lielvircavas muižā aizvadīta pirmā apmācību diena vietējo ražotāju un pakalpojumu sniedzēju konkurētspējas un zināšanu sekmēšanai mārketinga jomā.

Lai smeltos zināšanas un veicinātu spēju būt konkurētspējīgiem 32 uzņēmēji no Jelgavas, Dobeles, Bauskas, Iecavas, Ozolnieku novadiem guva pirmās praktiskās iemaņas par to kā pareizi raksturot sava produkta/pakalpojuma īpašības un kā šo informāciju tālāk nodot klientiem.

Aicinām Jelgavas, Ozolnieku, Bauskas, Iecavas, Rundāles, Vecumnieku, Dobeles, Tērvetes un Auces vietējo produktu ražotājus un pakalpojumu sniedzējus piedalīties Leader sadarbības projekta apmācībās vietējo ražotāju konkurētspējas un zināšanu sekmēšanai mārketingā.

Laiks un vieta: 2018.gada 9. 16. 23.janvāris, Lielvircavas muiža, Platones pagasts, Jelgavas novads.

Pasākuma programma.

Pasākumam pieteikties šeit: http://ej.uz/Leader_apm

Abgunstes muižā, šī gada 1.novembrī notika sadarbības projekta “Vietējo ražotāju konkurētspējas, sadarbības un atpazīstamības veicināšana” atklāšana. Tajā piedalījās 65 uzņēmēji no Auces, Tērvetes, Dobeles, Jelgavas, Ozolnieku, Iecavas, Rundāles, Vecumnieku un Bauskas novadiem.

Muižas radošās atmosfēras ieskauti, uzņēmēji dalījās savā pieredzē un izteica vēlmes jaunām apmācībām, kas nepieciešamas viņu konkurētspējas veicināšanai.

Biedrība "Lauku partnerība Lielupe"
Lielā iela 5/7, 6. stāvs,
Jelgava, Latvija, LV-3001

Darba laiks: P.,T. 9:00-12:00; O., C. 15:00-17:00.
lielupe[at]partneribalielupe.lv
26399946
facebook.com/partneribalielupe

Kontakti