Aktīvi lauku iedzīvotāji - teritorijas attīstības virzītājspēks!

Leader sadarbības projekta ietvaros, 1.aprīlī notiks kopīgs mājražotāju Lieldienu tirdziņš Kroņaucē.

Tirdziņa mērķis ir sekmēt vietējo ražotāju popularitāti un savstarpējo sadarbību produkcijas realizācijā.

Tirdziņa iniciatori ir vietējie Tērvetes uzņēmēji, kas apvienojušies Biedrībā „Tērvetes mājražotāji un amatnieki”, kas aicinās savā pulkā gan Jelgavas, gan Bauskas lauku partnerību teritoriju uzņēmējus.

Aicinām Jelgavas, Ozolnieku, Iecavas, Bauskas, Rundāles, Vecumnieku, Auces, Dobeles un Tērvetes novadu uzņēmējus, amatniekus un vietējos mājražotājus pieteikties dalībai kopīgā tirdziņā, Pieteikšanās un sīkāka informācija- Biedrībā “Tērvetes mājražotāji un amatnieki”, Monta Mantrova, tel: 26352751.

Kopīgais tirdziņš notiek Leader sadarbības projekta “Vietējo ražotāju konkurētspējas, sadarbības un atpazīstamības veicināšana” ietvaros, Projekta Nr17-00-A019.332-000003

Apmācību mērķis ir veicināt vietējo ražotāju un pakalpojumu sniedzēju konkurētspēju lauku tūrisma jomā, sniedzot zināšanas par viesmīlības nozīmi tūrisma pakalpojumu sniegšanā. Sniegt praktiskas zināšanas un ieteikumus, kā pilnveidot un bagātināt savu tūrisma piedāvājumu ar vides izziņas materiāliem un lauku sētas kultūrvēsturisko mantojumu. Sekmēt mājražotāju konkurētspēju attīstot prasmes tūristiem piedāvāt mūsdienīgu savas produkcijas degustāciju.

Jaunākās tehnoloģijas un iepakojums

Apmācību mērķis: Veicināt vietējo ražotāju un pakalpojumu sniedzēju konkurētspēju, sniedzot jaunāko un aktuālo informāciju par zinātnes sasniegumiem. Iepazīstināt uzņēmējus ar jaunākajām tehnoloģijās, produktu pārstrādē un to iepakošanā Latvijas Lauksaimniecības universitātē un APP “Dārzkopības institūtā.”

Apmācību mērķis ir veicināt vietējo ražotāju un pakalpojumu sniedzēju konkurētspēju, sniedzot praktiskas zināšanas kvalitatīvu fotogrāfiju un infografiku izveidē, lai uzņēmējs pats spētu sagatavot reklāmas materiālus sava uzņēmuma reklamēšanai sociālajos tīklos.

Lielvircavas muižā aizvadīta pirmā apmācību diena vietējo ražotāju un pakalpojumu sniedzēju konkurētspējas un zināšanu sekmēšanai mārketinga jomā.

Lai smeltos zināšanas un veicinātu spēju būt konkurētspējīgiem 32 uzņēmēji no Jelgavas, Dobeles, Bauskas, Iecavas, Ozolnieku novadiem guva pirmās praktiskās iemaņas par to kā pareizi raksturot sava produkta/pakalpojuma īpašības un kā šo informāciju tālāk nodot klientiem.

Biedrība "Lauku partnerība Lielupe"
Lielā iela 5/7, 6. stāvs,
Jelgava, Latvija, LV-3001

Darba laiks: P.,T. 9:00-12:00; O., C. 15:00-17:00.
lielupe[at]partneribalielupe.lv
26399946
facebook.com/partneribalielupe

Kontakti