Aktīvi lauku iedzīvotāji - teritorijas attīstības virzītājspēks!

Saimnieku un saimnieču tirgus Vaidelotēs - tiekamies 4.maijā!

Leader sadarbības projekta ietvaros 4.maijā, Vaidelotēs, Codes pagasta, Bauskas novadā, notiks “Saimnieku un saimnieču tirgus", kur uz kopīgu mājražotāju  tirdziņu sabrauks saimnieces un saimnieki no Zemgales.

Lauku sēta "Vaidelotes", Bauskas pusē  ir zināma kā Latvisko tradīciju sēta. Līdz šim “Vaidelotēs” nav pulcējušies Zemgales mājražotāji un šis pasākums  radīs pievienoto vērtību un sekmēs jaunu tradīciju ieviešanu.

Tirdziņa mērķis ir veicināt vietējo ražotāju popularitāti un savstarpējo sadarbību produkcijas realizācijā.

Tirdziņa iniciatori ir Bauskas novada mājražotāji. Ar sadarbības projekta atbalstu, tiks radīts pamats jaunai iniciatīvai - mājražotāju sadarbībai

Aicinām Jelgavas, Ozolnieku, Iecavas, Bauskas, Rundāles, Vecumnieku, Auces, Dobeles un Tērvetes novadu uzņēmējus, amatniekus un vietējos mājražotājus pieteikties dalībai kopīgā tirdziņā, kas notiks šī gada 4.maijā, Vaidelotēs, Codes pagastā, Bauskas novadā. Pieteikšanās un sīkāka informācija- Biedrība “Bauskas vecpilsēta” , Ieva Bronko-Pastore , tel: 26432887. Kopīgais tirdziņš notiek Leader sadarbības projekta “Vietējo ražotāju konkurētspējas, sadarbības un atpazīstamības veicināšana” ietvaros, Projekta Nr17-00-A019.332-000003

Tiekamies Vaidelotēs!

Aizvadītas Lieldienas Kroņaucē pie “Mēnestiņa”

Lai arī pirmais pavasara mēnesis jau pamājis ardievas, 1.aprīlī šogad nekas neliecināja par tuvojošos siltumu un gaidāmo dabas atmodu. Sniegs gluži nesniga, bet pietika ar asu vēju un lietu. Tomēr tuvojošais slapjums no gaisa netraucēja Tērvetes pusē, Kroņaucē dibināt jaunu tradīciju- Lieldienu tirdziņu kopā ar dažādām aktivitātēm lieliem un maziem.

Lasīt tālāk ...

Notiks kopīgs mājražotāju Lieldienu tirdziņš Kroņaucē - tiekamies 1.aprīlī!

Leader sadarbības projekta ietvaros, 1.aprīlī notiks kopīgs mājražotāju Lieldienu tirdziņš Kroņaucē.

Tirdziņa mērķis ir sekmēt vietējo ražotāju popularitāti un savstarpējo sadarbību produkcijas realizācijā.

Tirdziņa iniciatori ir vietējie Tērvetes uzņēmēji, kas apvienojušies Biedrībā „Tērvetes mājražotāji un amatnieki”, kas aicinās savā pulkā gan Jelgavas, gan Bauskas lauku partnerību teritoriju uzņēmējus.

Aicinām Jelgavas, Ozolnieku, Iecavas, Bauskas, Rundāles, Vecumnieku, Auces, Dobeles un Tērvetes novadu uzņēmējus, amatniekus un vietējos mājražotājus pieteikties dalībai kopīgā tirdziņā, Pieteikšanās un sīkāka informācija- Biedrībā “Tērvetes mājražotāji un amatnieki”, Monta Mantrova, tel: 26352751.

Kopīgais tirdziņš notiek Leader sadarbības projekta “Vietējo ražotāju konkurētspējas, sadarbības un atpazīstamības veicināšana” ietvaros, Projekta Nr17-00-A019.332-000003

Martā un aprīlī aicinām uzņēmējus uz apmācībām “Tūrisma piedāvājuma veidošana”

Apmācību mērķis ir veicināt vietējo ražotāju un pakalpojumu sniedzēju konkurētspēju lauku tūrisma jomā, sniedzot zināšanas par viesmīlības nozīmi tūrisma pakalpojumu sniegšanā. Sniegt praktiskas zināšanas un ieteikumus, kā pilnveidot un bagātināt savu tūrisma piedāvājumu ar vides izziņas materiāliem un lauku sētas kultūrvēsturisko mantojumu. Sekmēt mājražotāju konkurētspēju attīstot prasmes tūristiem piedāvāt mūsdienīgu savas produkcijas degustāciju.

Lasīt tālāk ...

Aicinām uzņēmējus uz Apmācībām - vietējo ražotāju konkurētspējas, pieredzes un zināšanu celšanai

Jaunākās tehnoloģijas un iepakojums

Apmācību mērķis: Veicināt vietējo ražotāju un pakalpojumu sniedzēju konkurētspēju, sniedzot jaunāko un aktuālo informāciju par zinātnes sasniegumiem. Iepazīstināt uzņēmējus ar jaunākajām tehnoloģijās, produktu pārstrādē un to iepakošanā Latvijas Lauksaimniecības universitātē un APP “Dārzkopības institūtā.”

Lasīt tālāk ...