Aktīvi lauku iedzīvotāji - teritorijas attīstības virzītājspēks!

Informatīvs seminārs par projektu Lielupes atveseļošanai un ūdens tūrisma attīstībai

19.04.2018 plkst. 17:00 Ozolnieku novada pašvaldībā

Projekta “Lielupes atveseļošanas pasākumi – pakalpojumu un infrastruktūras izveide ūdens tūristiem”  ievadseminārs biedrības Lauku partnerība “Lielupe” teritorijā.

Uzsākot trīs lauku partnerību - Lauku partnerības "Lielupe", Pierīgas partnerības un Bauskas rajona partnerības kopīga projekta Lielupes atveseļošanas pasākumi – pakalpojumu un infrastruktūras izveide ūdens tūristiem  īstenošanu, tiks organizēti 3 ievadsemināri partnerību teritorijās ar mērķi informēt Lielupes piekrastes īpašniekus par plānotajām aktivitātēm, viņu iesaistīšanos projektā un līdzatbildību projekta īstenošanā.

Lasīt tālāk ...

Pieci novadi uzsāk kopēju projektu Lielupes atveseļošanai un ūdens tūrisma attīstībai

1.martā Jelgavas, Ozolnieku, Bauskas, Rundāles un Babītes novada pašvaldības un trīs lauku partnerības – “Lauku partnerība “Lielupe”, biedrība “Pierīgas partnerība” un “Bauskas rajona lauku partnerība” – tikās Jelgavā, lai svinīgi parakstītu līgumu par sadarbību kopēja projekta “Lielupes atveseļošanas pasākumi – pakalpojumu un infrastruktūras izveide ūdens tūristiem” īstenošanā.

Lasīt tālāk ...

Piešķirts finansējums projekta “Lielupes atveseļošanas pasākumi – pakalpojumu un infrastruktūras izveide ūdens tūristiem” īstenošanai

Ar mērķi iesaistīt Lielupei piegulošās pašvaldības un privātās personas (fiziskas un juridiskas) upes atveseļošanas pasākumos – attīstot ūdens tūrisma pakalpojumu infrastruktūru, tādējādi veicinot upes izmantošanu, ūdens aerāciju un upes atveseļošanos, trīs lauku partnerības - “Lauku partnerība “Lielupe”, biedrība “Pierīgas partnerība”, un “Bauskas rajona lauku partnerība” vienojušās kopēja projekta īstenošanā.

Lasīt tālāk ...