Aktīvi lauku iedzīvotāji - teritorijas attīstības virzītājspēks!

Igauņi parādīja īstu “raķešzinātni” jeb aizvadīta projekta “Par ilgstpējīgu uzņēmējdarbību laukos” projekta dalībnieku pieredzes apmaiņas vizīte Igaunijā

No 11. līdz 14.aprīlim starptautiskā LEADER projekta “Par ilgstpējīgu uzņēmējdarbību laukos” ietvaros 9 uzņēmēji no Lauku partnerības “Lielupe” un 8 uzņēmēji no Liepājas rajona partnerības darbības teritorijas piedalījās pieredzes apmaiņas braucienā Igaunijā, vietējās rīcības grupas “Green Riverland” un “Arenduskoda” reģiona teritorijā.

Igaunijas kolēģi četru dienu laikā pieredzes apmaiņa dalībniekiem deva iespēju apmeklēt un iepazīt dažādas vietas, uzņēmumus un saimniecības. Ikviens esošais vai topošais uzņēmējs varēja iegūt sev ko noderīgu. Programmā tika iekļauti dažādi apskates un izziņas objekti:

Lasīt tālāk ...

Uzņēmēji gūst jaunas idejas

Pie Liepājas puses uzņēmējiem pieredzes apmaiņā viesojās uzņēmēji no Pērnavas, Igaunijas. Igauņi tika pārsteigti ar jauniem tehnoloģiskajiem risinājumiem, bet latvieši varēja rast atbildes uz jautājumiem un saņemt ieteikumus.

Pieredzes apmaiņa notika starptautiskā projekta „Ilgtspējīga uzņēmējdarbība laukos” ietvaros, ko īsteno biedrība „Liepājas rajona partnerība” un lauku partnerība „Lielupe” sadarbībā ar vietējām rīcības grupām no Igaunijas un Somijas.

Lasīt tālāk ...