Aktīvi lauku iedzīvotāji - teritorijas attīstības virzītājspēks!

Laikā no 11.04. līdz 14.04. Igaunijā, vietējās rīcības grupas “Green Riverland” un “Arenduskoda” organizēja starptautiska Leader sadarbības projekta “Par ilgtspējīgu uznēmējdarbību laukos” projekta dalībnieku pieredzes apmaiņas vizīti savā reģiona teritorijā.

Pieredzes apmaiņā devās 9 uzņēmēji no Lauku Partnerības “Lielupe” darbības teritorijas -Jelgavas un Ozolnieku novadiem, un 8 uzņēmēji no Liepājas rajona partnerības darbības teritorijas.

Projekta dalībnieki pieredzes apmaiņas braucienā devās ar mērķi ne tikai iegūt jaunas zināšanas un pārņemt labo praksi, bet arī satikt savus individuālās apmaiņas projekta partnerus no Igaunijas un Somijas ar kuriem paredzēts īstenot kopīgus sadarbības projektus nākotnē. Starptautiskās pieredzes apmaiņas dalībnieki guva daudz jaunu ideju un iedvesmu uzsākt vai arī ar pilnu jaudu turpināt savu uzņēmējdarbību un pilnveidot to ar jauniegūtajām zināšanām.

Par to, ko par pieredzes apmaiņu saka un kā to novērtē paši dalībnieki – jau drīzumā.

Submit to FacebookSubmit to Twitter