Aktīvi lauku iedzīvotāji - teritorijas attīstības virzītājspēks!

No 24. līdz 26. janvārim starptautiskā LEADER projekta “Par ilgstpējīgu uzņēmējdarbību laukos” ietvaros 10 uzņēmēji un partnerības pārstāvji no Lauku partnerības “Lielupe” un 11 no Liepājas rajona partnerības darbības teritorijas piedalījās projekta noslēguma pasākumā Olustveres muižā, Igaunijā.

Pasākuma laikā visas projektā iesaistītās partnerības prezentēja projekta rezultātus, ieguvumus un turpmākās sadarbības iespējas, kā arī dalībniekiem bija iespēja piedalīties pieredzes apmaiņas braucienos apskatot Atpūtas kompleksu Vanaõue Holiday Centre; Soomaa Nacionālo parku; Piesta Kuusikaru Farm (ābolu pārstrāde un audzēšana); Energia Farm (audzē un pārstrādā ārstniecības augus), Lahmue manor (neliela, vēsturiska muiža). Tāpat tika organizētas radošās darbnīcas, kur katram dalībniekam bija iespēja izvēlēties, ko vēlas iemācīties – piem. vaska sveču liešanu, māla krūzes veidošanu vai maizītes cepšanu. Pasākuma noslēguma dienā notika darba grupas, kur dalībnieki izteica domas un idejas, kā var turpināt sadarbību ar Leader projektiem un arī pašu spēkiem.

Mūsu teritoriju esošie un jaunie uzņēmēji projekta aktivitātes ir novērtējuši ļoti atzinīgi, ko arī parāda aktīvā dalība un interese iesaistīties visās projekta aktivitātēs. Ir organizēti pieredzes apmaiņas braucieni un Igauniju un Somiju, tāpat 2018. gada oktobrī sadarbības partneriem organizējām pieredzes apmaiņu Lauku partnerības “Lielupe” un Liepājas partnerības teritorijā. Projektā ir izveidota mājas lapā www.seic.lv, kur ikviens uzņēmējs var iekļaut informāciju par savu saimniecību un meklēt sadarbības partnerus. Projekta laikā ir notikušas 14 individuālās uzņēmēju individuālās apmaiņas, kuru rezultātā gūtas jaunas idejas, ieceres un attīstības iespējas, kā radītas kopīgas idejas turpmākajai sadarbībai. Projekta laikā tapuši 6 video, kurus var apskatīt http://www.partneribalielupe.lv/index.php/leader-sadarbiba/ilgtspejiga-uznemejdarbiba-laukos.

Projekta mērķis ir atbalstīt lauku mikro uzņēmumu ilgtspēju caur starptautisko sadarbību, iedrošināt lauku jauniešus un projekta mērķgrupu - uzņēmumu jauno paaudzi palikt lauku teritorijās un kļūt ekonomiski ilgtspējīgiem, kā arī apmainīties ar mārketinga pieredzi un zināšanām. Īpašs fokuss ir uz jaunajiem uzņēmējiem, kas var piedalīties uzņēmēju apmaiņās un veidot sadarbības tīklu starp reģioniem.

Projektā piedalās trīs Igaunijas un Somijas lauku partnerības, Lauku partnerība „Lielupe” un Liepājas rajona partnerība no Latvijas.

Papildus informāciju par projektu un tā aktivitātēm var atrast mājas lapā – www.seic.ee vai arī personiski sazinoties ar Lauku partnerību “Lielupe” un Liepājas rajona partnerību.

"Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests"

Biedrība "Lauku partnerība Lielupe"
Lielā iela 5/7, 6. stāvs,
Jelgava, Latvija, LV-3001

Darba laiks: P.,T. 9:00-12:00; O., C. 15:00-17:00.
lielupe[at]partneribalielupe.lv
26399946
facebook.com/partneribalielupe

Kontakti