Aktīvi lauku iedzīvotāji - teritorijas attīstības virzītājspēks!

Laikā no 11.04. līdz 14.04. Igaunijā, vietējās rīcības grupas “Green Riverland” un “Arenduskoda” organizēja starptautiska Leader sadarbības projekta “Par ilgtspējīgu uznēmējdarbību laukos” projekta dalībnieku pieredzes apmaiņas vizīti savā reģiona teritorijā.

Pie Liepājas puses uzņēmējiem pieredzes apmaiņā viesojās uzņēmēji no Pērnavas, Igaunijas. Igauņi tika pārsteigti ar jauniem tehnoloģiskajiem risinājumiem, bet latvieši varēja rast atbildes uz jautājumiem un saņemt ieteikumus.

Pieredzes apmaiņa notika starptautiskā projekta „Ilgtspējīga uzņēmējdarbība laukos” ietvaros, ko īsteno biedrība „Liepājas rajona partnerība” un lauku partnerība „Lielupe” sadarbībā ar vietējām rīcības grupām no Igaunijas un Somijas.

Lauku partnerība “Lielupe” un Liepājas rajona partnerība aicina esošos un potenciālos uzņēmējus, ģimeņu saimniecības, biedrības no Jelgavas un Ozolnieku novadiem, kas attīsta saimniecisko darbību starptautiskā LEADER sadarbības projekta “Par ilgtspējīgu uzņēmējdarbību laukos” pieteikties pieredzes apmaiņas braucienā uz Igauniju!

Lauku partnerība “Lielupe” un Liepājas rajona partnerība aicina arī 2018.gadā pieteikties esošos un potenciālos lauku uzņēmējus, ģimeņu saimniecības, biedrības, kas attīsta saimniecisko darbību dalībai starptautiskā LEADER sadarbības projektā “Par ilgtspējīgu sadarbību laukos”.

LEADER sadarbības projekta “Par ilgtspējīga uzņēmējdarbība laukos”, kurā piedalās vietējās rīcības grupas no Igaunijas (Arenduskoda, East Harju un Green Riverland), Somijas (Linnaseutu, Pirkan Helmi un Sepra) un Latvijas (Lauku partnerība “Lielupe” un Liepājas rajona partnerība), Latvijas uzņēmējiem ir uzsācies nākamais sadarbības posms – individuālie pieredzes apmaiņas braucieni, kuru ietvaros būs iespēja apmeklēt, iepazīt un meklēt kopīgas sadarbības iespējas jau ar izvēlētiem uzņēmējiem.

Biedrība "Lauku partnerība Lielupe"
Lielā iela 5/7, 6. stāvs,
Jelgava, Latvija, LV-3001

Darba laiks: P.,T. 9:00-12:00; O., C. 15:00-17:00.
lielupe[at]partneribalielupe.lv
26399946
facebook.com/partneribalielupe

Kontakti