Oktobra sākumā Jelgavas, Tukuma, Engures un Ropažu novadu karjeras skolotāji satikās Engures novadā, lai dalītos pieredzē par karjeras izglītības jautājumiem un gūtu jaunas zināšanas, kas pilnveidotu viņu ikdienas darbu skolās.

Pulcējoties Engures vidusskolā skolotāji kopīgi izmēģināja karjeras kompasu, kas ir praktisks rīks karjeras konsultanta darbā ar skolēniem, lai izzinātu ko spēj un ko var jaunietis, kā arī to, kur šīs prasmes pielietot dzīvē.

Skolotāji piedalījās darbnīcā “Karjeras ceļš”, kas notika sadarbībā ar Biedrību “ideA” no Jelgavas novada. Praktiskajās nodarbībās, izmantojot neformālās metodes, skolotāji pilnveidoja prasmi saskatīt ikdienas mācību priekšmetu saturā- karjeras kompetences. Tas bija būtisks treniņš, jo tieši karjeras skolotājs ir atbalsta plecs pārējo priekšmetu skolotājiem, lai saskatītu ikvienā priekšmetā uz kompetencēm vērstu izglītības procesa iespēju.

Leader sadarbības projekta “KAREJRIZGLĪTĪBA- Atbildība par savu un valsts nākotni”, vadošā partnera- Biedrības “Laukiem un jūrai” vadītāja iepazīstināja ar vasarā notikušās skolēnu nometnes “ES DARU DABU”, rezultātiem. Nometnē piedalījās 45 jaunieši no Tukuma, Engures, Jelgavas un Ropažu novadiem. Jaunieši uzzināja par iespējām veikt uzņēmējdarbību dabas aizsargājamās teritorijās un paši strādāja pie savām biznesa idejām.

Tāpat tikšanās reizē skolotāji tika iepazīstināti ar vienu no projekta aktivitātēm, kas projekta norises laikā tiek pilnveidota- pašnoteikšanās  “Profolio” tiešsaistes vidē, kas ir 7.-9. un 10. klašu skolēniem, ar mērķi identificēt skolēnu intereses, kas palīdzēs skolēniem nākotnes profesijas izvēlē, kā arī iegūtos datus varēs izmantot mērķtiecīgākai karjeras aktivitāšu plānošanai skolās.

Noslēgumā skolotāji devās uz Ragaciemu, kur iepazinās ar ģimenes uzņēmumu- restorānu “Bermudas”, kas skolēniem piedāvā īpašas skolēnu darbnīcas, kurās iespējams iegūt praktisko pieredzi un zināšanas trīs profesijās, kas saistītas ar zivsaimniecību, sabiedrisko ēdināšanu un viesmīlību.

Kā atzina skolotāji, tā bija vērtīga tikšanās un pieredzes apmaiņa starp četru novadu karjeras izglītības speciālistiem, jauns skatījums kompetenču izglītības jautājumos un savstarpēja sadarbības stiprināšana karjeras izglītības jautājumos lauku skolās.

Biedrība Lauku partnerība “Lielupe” , kas ir viens no šī projekta partneriem, sadarbībā ar Jelgavas novada pašvaldības Izglītības pārvaldi, projekta aktivitātes īsteno, iesaistot 12 Jelgavas novada skolu projekta mērķa grupas skolēnus, pedagogus karjeras konsultantus un citus karjeras izglītību speciālistus.

Leader sadarbības projekts Nr.19-00-A019.333-000003. “Karjerizglītība- atbildība par savu un valsts nākotni”.

Biedrība "Lauku partnerība Lielupe"
Lielā iela 5/7, 6. stāvs,
Jelgava, Latvija, LV-3001

Darba laiks: P.,T. 9:00-12:00; O., C. 15:00-17:00.
lielupe[at]partneribalielupe.lv
26399946
facebook.com/partneribalielupe

Kontakti