Aktīvi lauku iedzīvotāji - teritorijas attīstības virzītājspēks!

Pierīgā Jaunais gads iesākts ar lieliem plāniem tūrisma nozarē. Š.g. 19.janvārī tiks parakstīts sadarbības līgums starp vairākiem Pierīgas novadiem, kas paredzēs dažāda veida aktivitātes nozares stiprināšanai.

Pēdējo gadu tendences tūrismā rāda, ka nozari vieglāk attīstīt, apvienojoties vairākiem novadiem, tādējādi veidojot klasterus un jaunus tūrisma galamērķus. Visbiežāk šāda veida sadarbībai par pamatu ir vienotas mārketinga aktivitātes un kopēja atpūtas piedāvājuma popularizēšana. Babītes, Jelgavas, Ozolnieku, Ķekavas, Olaines, Mārupes novadiem kopā ar vietējās rīcības grupām ieceru ir vēl vairāk un savus plānus tie apstiprinās, parakstot sadarbības līgumu.

Par pamatu sadarbības līguma slēgšanai ir Lauku atbalsta dienesta apstiprināts projekts “Tūrisms kopā”, kas tiks īstenots Lauku attīstības programmas 2014. – 2020. gadam programmas pasākumā “Starpteritoriālā un starpvalstu sadarbība” LEADER sadaļā. Projekts paredz ne tikai mārketinga aktivitātes, bet arī vienotas infrastruktūras uzlabošanu un vides objektu uzstādīšanu. Piemēram, tā ietvaros līdz 2019.gada beigām tiks izstrādāta tūrisma stratēģija, organizētas gidu apmācības un konkurss skolēniem, plānoti jauni maršruti, veidoti video, apvienotas interaktīvās kartes, uzstādīti lielformāta foto rāmji un vides objekti. Plānots, ka šīs aktivitātes dos papildus impulsu tūrisma attīstībai šajā reģionā, kas ļoti svarīgi ir tieši tiem novadiem, kas ģeogrāfiski atrodas vistuvāk galvaspilsētai.

Sadarbības līguma parakstīšana starp sešu novadu vadītājiem – Ķekavas, Olaines, Mārupes, Babītes, Ozolnieku, Jelgavas un trim vietējās rīcības grupām – biedrību “Pierīgas Partnerība”, “Lauku partnerība “Lielupe”” un “Partnerība Daugavkrasts”” svinīgā atmosfērā norisināsies š.g. 19.janvārī pl.10.00 Doles Tautas namā, Ķekavā.

Pasākuma plāns

Pl.9.30-10.00 Ierašanās
Pl.10.00 Pierīgas partnerības valdes priekšsēdētājas Nadīnas Milleres uzruna
Pl.10.05 Andris Klepers. Ieguvumi, plānojot kopīgus tūrisma pasākumus
Pl.10.20 Visvaldis Gercāns, SIA “Jāņa sēta”. Aktualitātes IT karšu izstrādē
Pl.10.35 Juris Žilko, Ķekavas novada domes deputāts. Pozitīvā pieredze ar Daugavas lejteces projektu
Pl.11.50 Priekšsēdētaju uzruna
Pl.11.10 Svinīgā līgumu parakstīšana

Moderators: Andris Klepers

Informāciju sagatavoja
Aiva Veršiņina
16.01.2018

Submit to FacebookSubmit to Twitter