Aktīvi lauku iedzīvotāji - teritorijas attīstības virzītājspēks!

31. jūlijā, Mārupes novadā, vecākajā Latvijas golfa laukumā “Viesturi”, projekta “Tūrisms Kopā” ietvaros, notikusi 6 Pierīgas novadu – Mārupes, Babītes, Olaines, Ozolnieku, Jelgavas un Ķekavas uzņēmēju, pašvaldību speciālistu, NVO, kā arī attiecīgo novadu teritoriju vietējo rīcības grupu – biedrību „Pierīgas partnerība”, “Lauku partnerība „Lielupe”” un partnerība „Daugavkrasts” pārstāvju tikšanās par kopīgiem nākotnes plāniem tūrisma nozares attīstībai Pierīgā.

Jau vēstīts, ka Pierīgā šis gads iesākts ar lieliem plāniem tūrisma nozarē un 19.janvārī parakstīts sadarbības līgums starp vairākiem Pierīgas novadiem, kas projekta “Tūrisms Kopā” ietvaros paredz dažāda veida aktivitātes nozares stiprināšanai. Lai veicinātu tūrisma attīstību un sadarbību, šobrīd tūrisma speciālista eksperta Andra Klepera vadībā izstrādāta Mārupes, Babītes, Olaines, Ozolnieku, Jelgavas un Ķekavas novadu kopīgā tūrisma stratēģija nākamajiem 5 gadiem. Dokumentā izvērtēts sešu novadu tūrisma galamērķa potenciāls, šī brīža pieprasījums un atpazīstamība, bet stratēģiskajā daļā noteikti nākotnes sadarbības stratēģiskie mērķi, vadlīnijas un zīmoltēmas, izstrādāts konkrēts aktivitāšu plāns vienotai tūrisma nozares attīstībai 2019. gadam, kā arī sniegti priekšlikumi kompleksu tūrisma piedāvājumu (jaunu maršrutu) veidošanai.

Galvenās tēmas, kas saistāmas ar Pierīgas novadiem kā galamērķi ir aktīva atpūta ģimenēm ar bērniem dabiskā vidē; sportiski piedzīvojumi un izklaide ārpus lielpilsētas, darījumu tūrisms lauku ainavā; labjūte un vaļasprieku lutināšana.

Rudenī projekta ietvaros tiks labiekārtoti maršruti, organizētas tūrisma pakalpojumu sniedzēju un gidu apmācības, kā arī organizēti mārketinga un pieredzes apmaiņās pasākumi, lai tūrisma pakalpojumu sniedzēji, vietējie iedzīvotāji, uzņēmēji iepazītu kaimiņu novadus.

Projektu „Tūrisms kopā” (17-00-A019.332-000005) īsteno biedrība „Pierīgas partnerība” kopā ar biedrību „Lauku partnerība „Lielupe””, Partnerība „Daugavkrasts” un novadu pašvaldības Lauku attīstības programmas 2014.—2020. gadam pasākumā “Starpteritoriālā un starpvalstu sadarbība” ietvaros.

Sagatavoja: Mārupes novada pašvaldības tūrisma organizatore E. Brigmane

Biedrība "Lauku partnerība Lielupe"
Lielā iela 5/7, 6. stāvs,
Jelgava, Latvija, LV-3001

Darba laiks: P.,T. 9:00-12:00; O., C. 15:00-17:00.
lielupe[at]partneribalielupe.lv
26399946
facebook.com/partneribalielupe

Kontakti