Aktīvi lauku iedzīvotāji - teritorijas attīstības virzītājspēks!

Partnerība Daugavkrasts, Lauku partnerība “Lielupe”, biedrība “Darīsim paši!”, biedrība “SATEKA” un Pierīgas partnerība uzsāk LEADER sadarbības projekta “Veiksmīgs sociālais uzņēmējs lauku teritorijā” īstenošanu.

Projekta mērķis ir sociālās uzņēmējdarbības popularizēšana, aktivizēšana un attīstīšana lauku teritorijās, lai veicinātu iedzīvotāju, uzņēmēju un pašvaldību sadarbību un izpratni par sociālo uzņēmējdarbību kā līdzvērtīgu uzņēmējdarbības virzienu.

Projekta ietvaros 18 mēnešu laikā tiks realizētas dažādas aktivitātes, par kurām uzzināt, pieteikt dalību un sekot līdz varēsiet visu iesaistīto partnerību mājas lapās un Face Book lapās.

Lai sekmīgi īstenotu šī projekta ieceres, Lauku partnerība “Lielupe” projektā sadarbosies ar Jelgavas novada pašvaldības, Labklājības pārvaldi, uzņēmējiem un nevalstiskajām organizācijām.

Projekts „Veiksmīgs sociālais uzņēmējs lauku teritorijā”, projekta Nr.19-00-A019.332-000009, tiek īstenots Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam apakšpasākuma „Starpteritoriālā un starpvalstu sadarbība” ietvaros.

Biedrība "Lauku partnerība Lielupe"
Lielā iela 5/7, 6. stāvs,
Jelgava, Latvija, LV-3001

Darba laiks: P.,T. 9:00-12:00; O., C. 15:00-17:00.
lielupe[at]partneribalielupe.lv
26399946
facebook.com/partneribalielupe

Kontakti