Aktīvi lauku iedzīvotāji - teritorijas attīstības virzītājspēks!

22. janvārī notika praktisks apmācību seminārs, kur interesenti varēja uzzināt par biedrības Lauku partnerības "Lielupe" izsludināto Leader projektu konkursa kārtu un iespējām sadarbības projektos, kā arī par Magnetic Latvia biznesa inkubatora un Jelgavas novada pašvaldības piedāvātājām iespējām uzņēmējiem 2019. gadā.

Ar semināra prezentācijām var iepazīties šeit:

Lauku_partneriba_Lielupe_prezentacija.pdf
Sadarbibas_projekta_iespejas.pdf
Jelgavas_biznesa_inkubatora_prezentacija.pdf
Jelgavas_novada_pasvaldibas_prezentacija.pdf

 

Prezentācijas no 16.03.2017. un 22.03.2017. semināriem
"Finansējums un atbalsts uzņēmējdarbībai Jelgavas un Ozolnieku novados".
Lauku partnerības "Lielupe" prezentācija
Jelgavas novada pašvaldības prezentācija
LLKC Jelgavas konsultāciju biroja prezentācija
Altum prezentācija

 

01.11.2016. apmācību semināra materiāli

Prezentācija

Projekta iesnieguma veidlapa ar skaidrojumiem

Tēma Vieta Laiks

Uzņēmējdarbības aktivitātes

Prezentācija

Ozolnieku novada domes zālē 2016. gada 12. oktobrī plkst. 17.00
Emburgā, Salgales pagasta pārvaldes sanāksmju zālē 2016. gada 13. oktobrī plkst. 17.00
IKSC „Līdumi”, Staļģenē 7. oktobrī plkst. 17.00
Vircavas pagasta pārvaldes zāle, Vircavā 10. oktobrī plkst. 17.00
Ozolnieku novada domes zāle, Ozolniekos 12. oktobrī plkst. 17.00
Salgales pagasta pārvaldes sanāksmju zāle, Emburgā 13. oktobrī plkst. 17.00
Zaļenieku kultūras nams, Zaļeniekos 17. oktobrī plkst. 17.00
IKSC „Avoti”, Valgundē 19. oktobrī plkst. 17.00
Nākotnes Saieta nams, Nākotnē 20. oktobrī plkst. 17.00
Elejas saieta nams, Elejā 25. oktobrī plkst. 17.00
Līvbērzes pagasta pārvaldes zāle, Līvbērzē 26. oktobrī plkst. 17.00
Vilces tautas nams, Vilcē 27. oktobrī plkst. 17.00

 

Tēma Vieta Laiks  
Uzņēmējdarbības aktivitātes Ozolnieku tautas nams 2016. gada 21. marts plkst. 10.00 Lielupes prezentācija
Altum prezentācija
Jelgavas novada pašvaldības lielā zāle 2016. gada 23. marts plkst. 10.00
Sabiedriskā labuma aktivitātes Jelgavas novada pašvaldības lielā zāle 2016. gada 30. marts plkst. 11.00 Lielupes prezentācija

Biedrība "Lauku partnerība Lielupe"
Lielā iela 5/7, 6. stāvs,
Jelgava, Latvija, LV-3001

Darba laiks: P.,T. 9:00-12:00; O., C. 15:00-17:00.
lielupe[at]partneribalielupe.lv
26399946
facebook.com/partneribalielupe

Kontakti