Aktīvi lauku iedzīvotāji - teritorijas attīstības virzītājspēks!

"Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests"

LAP pasākuma „Atbalsts LEADER vietējai attīstībai (sabiedrības virzīta vietējā attīstība)” apakšpasākums „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju”

Lauku partnerība "Lielupe"

3.kārta (no 2017. gada 6. februārim līdz 2017. gada 6. martam)

Rīcībā Nr.3 „Kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana un atjaunošana” sarindoto pieteikumu saraksts

Publiskais finansējums EUR 103 733.60

 

Nr.p.k. Pieteikuma Nr. VRG  Publiskais finansējums, EUR Punktu skaits VRG Atzinums
1. 2017/AL03/3/A019.22.02/3 13500,00 23,00 Pozitīvs
2. 2017/AL03/3/A019.22.02/2 45000,00 17,80 Pozitīvs
3. 2017/AL03/3/A019.22.02/4 41779,55 15,00 Pozitīvs
4. 2017/AL03/3/A019.22.02/1 45000,00 13,80 Pozitīvs
Submit to FacebookSubmit to Twitter