Aktīvi lauku iedzīvotāji - teritorijas attīstības virzītājspēks!

"Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests"

LAP pasākuma „Atbalsts LEADER vietējai attīstībai (sabiedrības virzīta vietējā attīstība)” apakšpasākums „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju”

Lauku partnerība "Lielupe"

3.kārta (no 2017. gada 6. februārim līdz 2017. gada 6. martam)

Rīcībā Nr.4. „Atbalsts sabiedrisko aktivitāšu un pakalpojumu nodrošināšanai vietējiem iedzīvotājiem” sarindoto pieteikumu saraksts

Publiskais finansējums EUR 31120

 

Nr.p.k. Pieteikuma Nr. VRG  Publiskais finansējums, EUR Punktu skaits VRG Atzinums
1. 2017/AL03/3/A019.22.03/7 9000,00 26,60 Pozitīvs
2. 2017/AL03/3/A019.22.03/2 6886,36 24,60 Pozitīvs
3. 2017/AL03/3/A019.22.03/8 9000,00 21,60 Pozitīvs
4. 2017/AL03/3/A019.22.03/3 1368,00 18,80 Pozitīvs
5. 2017/AL03/3/A019.22.03/5 2340,00 17,80 Pozitīvs
6. 2017/AL03/3/A019.22.03/9 9000,00 17,20 Pozitīvs
7. 2017/AL03/3/A019.22.03/10 6766,11 16,40 Pozitīvs
8. 2017/AL03/3/A019.22.03/1 3509,10 15,60 Pozitīvs
9. 2017/AL03/3/A019.22.03/4 9000,00 15,00 Pozitīvs
10. 2017/AL03/3/A019.22.03/6 6120,00 14,40 Negatīvs

 

Submit to FacebookSubmit to Twitter