Aktīvi lauku iedzīvotāji - teritorijas attīstības virzītājspēks!

Atbalsta saņēmējs 10 darbdienu laikā pēc pēdējā maksājuma pieprasījuma iesniegšanas Lauku atbalsta dienestā Lauku partnerībā "Lielupe" iesniedz:

  • pārskatu par projekta īstenošanas rezultātiem ( 4.pielikums 2011.gada 4.oktobra MK noteikumiem Nr.764)
  • pārskatu par atbalsta saņēmēja saimnieciskās darbības rādītājiem (5.pielikums 2011.gada 4.oktobra MK noteikumiem Nr.764)
  • novērtējuma veidlapu saskaņā ar Vietējās attīstības stratēģiju.

Sākot ar nākamo gadu pēc projekta īstenošanas, atbalsta saņēmējs katru gadu līdz 30.martam piecu gadu periodā Lauku partnerībā "Lielupe" iesniedz pārskatu par atbalsta saņēmēja saimnieciskās darbības rādītājiem (5. pielikums) par iepriekšējo kalendāra gadu.

Raksta pielikumi
Download this file (N764-PIEL_4.doc)4. pielikums[ ]44 kB
Download this file (N764-PIEL_5.doc)5. pielikums[ ]43 kB
Download this file (novertejuma_veidlapa_lielupe.doc)Novērtējuma veidlapa[ ]18 kB
Submit to FacebookSubmit to Twitter