Aktīvi lauku iedzīvotāji - teritorijas attīstības virzītājspēks!

Vietējā rīcības grupa – Jelgavas Lauku partnerība „Lielupe” Jelgavas Lauku partnerības „Lielupe”
Vietējās attīstības stratēģija 2009.- 2013.gadam
Stratēģijai piešķirtais finansējums 2009.gadā (LVL): 121512,73

Rīcības plāns 2009. gadam

Nr. p.k. Rīcība Atbalsta apjoms (Ls) 2009. gadā Lauku attīstības programmas 2007.– 2013.gadam pasākums** Maksimālā attiecināmo izmaksu summa vienam projektam (Ls) Maksimālā atbalsta intensitāte (%) Rīcības mērķis un plānotās darbības
1. 1.3. Aktīvās atpūtas, sporta, vides sakopšanas un pieejamības aktivitāšu veicināšana vietējiem iedzīvotājiem 25200,00 413. pasākums Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā

2. aktivitāte
Iekārtu, tehnikas, aprīkojuma, informācijas tehnoloģiju un programmu nodrošinājuma iegāde un uzstādīšana un infrastruktūras izveide sabiedrisko aktivitāšu (tajā skaitā apmācību un interešu klubu, kultūras, vides aizsardzības, sporta un cita brīvā laika pavadīšanas aktivitāšu) dažādošanai vietējiem iedzīvotājiem.
14000 Biedrības un nodibinājumi 90%
Pašvaldības 75% (1)
Juridiskas un fiziskas personas 50% (2)
Veicināt dzīves kvalitātes paaugstināšanos, sekmējot aktīvās atpūtas, sporta, vides sakopšanas un pieejamības aktivitāšu attīstību vietējiem iedzīvotājiem.
Iekārtu, tehnikas, aprīkojuma, informācijas tehnoloģiju un programmu nodrošinājuma iegāde un uzstādīšana un infrastruktūras izveide šādiem sabiedrisko aktivitāšu objektiem vai veidiem
 • sporta telpas, sporta laukumi, stadioni;
 • rotaļu un atrakciju laukumi, sporta laukumi, skeitparki un skrituļceliņi;
 • estrādes brīvā dabā, kopīgas ugunskura vietas, peldvietas un laivu piestātnes, dabas, meža un lauku takas, aktīvās atpūtas takas;
 • gājēju celiņi un velotakas;
 • daudzdzīvokļu namu pagalmi un apkārtne;
 • informācijas stendi, norādes un apskates objekti;
 • u.c. objektiem, kas veicina sabiedrisko aktivitāšu dažādošanos vietējiem iedzīvotājiem.
2. 2.1. Publisko pakalpojumu attīstība vietējiem iedzīvotājiem
37800,00 413. pasākums Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā

1. aktivitāte
Iekārtu, tehnikas, aprīkojuma, informācijas tehnoloģiju un programmu nodrošinājuma iegāde un uzstādīšana un infrastruktūras izveide pakalpojumu pieejamībai, kvalitātei un sasniedzamībai vietējiem iedzīvotājiem.
14000 Biedrības un nodibinājumi 90%
Pašvaldības 75% (1)
Juridiskas un fiziskas personas 50% (2)
Veicināt lauku ekonomikas dažādošanu un dzīves kvalitātes paaugstināšanu, sekmējot publisko pakalpojumu attīstību vietējiem iedzīvotājiem.
Iekārtu, tehnikas, aprīkojuma, informācijas tehnoloģiju un programmu nodrošinājuma iegāde un uzstādīšana un infrastruktūras izveide šādu pakalpojumu pieejamībai, kvalitātei un sasniedzamībai:
 • interneta pieejas punkts;
 • izglītības un informācijas centrs;
 • bērnu pieskatīšanas pakalpojumi (aukļu dienests, bērnu pieskatīšanas istabas u.c.);
 • sociālās aprūpes pakalpojumi mazaizsargātām iedzīvotāju grupām;
 • alternatīvas aprūpes pakalpojumi (dienas centrs, aprūpe mājās, krīzes centrs, grupu dzīvokļi u.c.);
 • sabiedriski pieejamas pirtis, masāžas u.c. veselības procedūras;
 • u.c. pakalpojumu attīstībai vietējiem iedzīvotājiem;
3. 2.2.Sadzīves, ēdināšanas, sadzīves tehnikas un tehnikas pakalpojumu attīstība vietējiem iedzīvotājiem 45912,73 413. pasākums Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā

1. aktivitāte
Iekārtu, tehnikas, aprīkojuma, informācijas tehnoloģiju un programmu nodrošinājuma iegāde un uzstādīšana un infrastruktūras izveide pakalpojumu pieejamībai, kvalitātei un sasniedzamībai vietējiem iedzīvotājiem.
14000 Biedrības un nodibinājumi 90%
Pašvaldības 75% (1)
Juridiskas un fiziskas personas 50% (2)
Veicināt lauku ekonomikas dažādošanu un dzīves kvalitātes paaugstināšanu, sekmējot sadzīves, ēdināšanas, sadzīves tehnikas un tehnikas pakalpojumu attīstību vietējiem iedzīvotājiem.
Iekārtu, tehnikas, aprīkojuma, informācijas tehnoloģiju un programmu nodrošinājuma iegāde un uzstādīšana un infrastruktūras izveide šādu pakalpojumu pieejamībai, kvalitātei un sasniedzamībai:
 • veļas mazgāšanas punkti;
 • šuvēja, kurpnieka un friziera pakalpojumi u.c. sadzīves pakalpojumi;
 • kosmetologa pakalpojumi, skaistumkopšana;
 • ēdināšanas un kulinārijas pakalpojumi;
 • zāles pļāvēja, krūmgrieža un citas tehnikas pakalpojumi;
 • sulu spiešana un citas sadzīves tehnikas pakalpojumi;
 • autoservisa pakalpojumi;
 • u.c. pakalpojumu attīstībai vietējiem iedzīvotājiem.
4. 2.3. Amatniecības pakalpojumu attīstība vietējiem iedzīvotājiem 12600,00 413. pasākums Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā

1. aktivitāte
Iekārtu, tehnikas, aprīkojuma, informācijas tehnoloģiju un programmu nodrošinājuma iegāde un uzstādīšana un infrastruktūras izveide pakalpojumu pieejamībai, kvalitātei un sasniedzamībai vietējiem iedzīvotājiem.
14000 Biedrības un nodibinājumi 90%
Pašvaldības 75% (1)
Juridiskas un fiziskas personas 50% (2)
Veicināt lauku ekonomikas dažādošanu un dzīves kvalitātes paaugstināšanu, sekmējot amatniecības pakalpojumu attīstību vietējiem iedzīvotājiem.
Iekārtu, tehnikas, aprīkojuma, informācijas tehnoloģiju un programmu nodrošinājuma iegāde un uzstādīšana un infrastruktūras izveide šādu pakalpojumu pieejamībai, kvalitātei un sasniedzamībai:
 • suvenīru darbnīca;
 • amatniecības un kokapstrādes darbnīca;
 • u.c. pakalpojumu attīstībai vietējiem iedzīvotājiem.

Pirmā projektu iesniegšanas kārta notika no 2009. gada 20.jūlija līdz 20.augustam.
Projektu īstenošanas ilgums 2 gadi pēc LAD lēmuma par projekta iesnieguma apstiprināšanu.

Projektu vērtēšanas kritēriji ir vienādi visām rīcībām.

Submit to FacebookSubmit to Twitter